PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 23. aprīlis

Georgs, Jurģis, Juris

12196.jpeg
Skola2030 aicina interesentus un īpaši vecākus uz sarunu: kā saprast, kas ir kvalitatīva skola, un kā iespējams ietekmēt skolas kvalitāti, lai katrs bērns Latvijā varētu saņemt augsta līmeņa izglītību.

Saruna norisināsies 19. septembrī no plkst. 18.30 līdz 20.30. 

Diskusija notieksadarbībā ar Britu padomi Latvijā, Ziemeļvalstu Ministru padomes birojuLatvijā un vecāku organizāciju Mammamuntetiem.lv.

Sarunā piedalīsies Kembridžas Universitātes Vērtēšanas centra (Cambridge Assessment) Pētniecības un attīstības grupas vadītājs Timu Outss (Tim Oates), “Valsts izglītības satura centra” vadītājs Guntars Catlaks un Latvijas vecāku organizācijas Mammamuntetiem.lv vadītāja Inga Akmentiņa-Smildziņa.

Sarunas dalībnieki varēs domāt un diskutēt par to, kā atrast un izvēlēties skolu savam bērnam, kādi rādītāji liecina, cik sekmīga savā darbībā ir skola un kam jāpievērš uzmanība, lai objektīvi spriestu par piedāvātās izglītības kvalitāti. Diskusijas laikā aktualizēs jautājumu, cik nozīmīgas ir atzīmes kā skolēnu snieguma vērtēšanas paņēmiens, un spriedīs, kādi citi rādītāji ļauj novērtēt skolas darbību katra skolēna izaugsmes veicināšanā. 

Saruna notiks Ziemeļvalstu Ministru padomes birojā, Marijas ielā 13, Berga Bazārā. Pasākums norisināsies angļu valodā, ieeja tajā ir bezmaksas. Reģistrēties var šeit.

Peonija.

Par projektu

Valsts izglītības satura centra īstenotā projekta Nr. 8.3.1.1./16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) mērķis ir izstrādāt, aprobēt, pēctecīgi ieviest tādu vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai vecumā no 1,5 līdz 18 gadiem, kas ļaus skolēniem attīstīt dzīvei 21. gadsimtā svarīgas zināšanas, prasmes un attieksmes. Projektā paredzēta mācību satura izstrāde un aprobācija, mācību programmu, mācību un metodisko līdzekļu izstrāde, t.sk. bērniem ar speciālām vajadzībām vai veselības traucējumiem. Projektā  tiks nodrošināta profesionālā pilnveide 6000 pedagogiem, t.sk. pedagogu komandām 100 pilotskolās un visu izglītības iestāžu vadības komandām, kā arī tiks veidota mācību līdzekļu vietne. Projektu VISC īsteno sadarbībā ar Daugavpils Universitāti, Latvijas Universitāti, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju, Liepājas Universitāti, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju, Latviešu valodas aģentūru, Strazdumuižas internātvidusskolu - attīstības centru vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem un pašvaldībām, kuru izglītības iestādes piedalās mācību satura aprobācijā.Plašāk par “Skola2030” var uzzināt mājaslapā.