PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 26. maijs

Eduards, Edvards, Varis

Publicitates foto 3.jpg
Foto: Valsts izglītības attīstības aģentūras
Karjeras nedēļas pasākumos, kas norisinājās no 14. līdz 18. oktobrim, 83 Latvijas pilsētās un novados piedalījās vairāk nekā 137 000 jauniešu. Latvijas skolās notika dažādi ar karjeras izvēli un nākotnes profesijām saistīti pasākumi – diskusijas ar dažādu nozaru profesionāļu dalību, interaktīvas stundas, domnīcas, atvērto durvju dienas, radošās darbnīcas, akcentējot mākslīgā intelekta un tehnoloģiju lomu nākotnes darba tirgū.

“Tehnoloģiju un mākslīgā intelekta attīstība un robotizācija strauji maina profesiju vidi. Mūsdienu jaunieši, iespējams, jau tuvā nākotnē strādās profesijās, kuru šobrīd vēl nemaz nav. Kādas tās būs, prognozēt ir grūti. Tāpēc ir jābūt atvērtiem pārmaiņām, lai dzīves laikā attīstītu un papildinātu savas zināšanas un prasmes. Aktualizējas arī starpnozaru un mūžizglītības jautājums – daudz būs tādu profesiju,  kuru pārstāvjiem kādā brīdī nāksies pārorientēties uz citu profesiju,” stāsta Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Informācijas un karjeras atbalsta departamenta direktore Inta Asare.

Karjeras nedēļā pamatskolas skolēni Aizkrauklē, Jēkabpilī, Mērsragā, Tukumā, Jelgavā, Elejā, Krimuldā, Stalbē un Rīgā piedalījās izglītojošās un interaktīvās nodarbības, kurās izzināja nākotnes profesijas un prasmes, izmēģināja zīmēšanu 3D tehnikā. Savukārt 1.-6. klašu audzēkņi improvizatoru vadībā piedalījās digitāli izglītojošā spēlē, uzzinot par jaunajām profesijām, kuras jau var apgūt pasaules augstskolās, bet 7.- 9. klašu skolēni interaktīvās stundas laikā apzināja dažādas prasmes, kas būs nepieciešamas nākotnes darba tirgū. Ar 3D virtuālās realitātes briļļu palīdzību skolēni varēja virtuāli paviesoties trīs mūsdienīgos Latvijas uzņēmumos, kuros izmanto pasaulē jaunākās tehnoloģijas, un uzzināt prognozes par to, kā šīs profesijas mainīsies tuvākā un tālākā nākotnē.

Vidusskolēni un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi Kuldīgā, Daugavpilī, Valmierā, Rīgā un Ogrē kopā ar iedvesmojošām personībām diskutēja par profesijām un prasmēm nākotnē, apsprieda tehnoloģiju un mākslīgā intelekta nozīmi mūsdienās, kā arī izzināja to attīstību tuvākajā desmitgadē un ietekmi uz nākotnes darba tirgu. Diskusijas dalībnieku vidū bija uzņēmuma TET robotu treneris Andis Neilands, NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra pārstāve Linda Curika, “Emergen” mašīnmācīšanās laboratorijas vadītājs Aldis Ērglis, kā arī virkne pētnieku un uzņēmēju, kuri jau šobrīd  strādā ar nākotnes tehnoloģijām.

Informējam, ka 22. novembrī VIAA organizē nacionālo konferenci pašvaldību izglītības pārvalžu speciālistiem un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” koordinatoriem, kurā diskutēs par karjeras attīstības atbalsta nozīmi un tā īstenošanu vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Konferencē iepazīstinās ar karjeras attīstības atbalsta labās prakses piemēriem, pārrunās projektā sasniegto un modelēs risinājumus projekta ilgtspējai.

Atgādinām, ka karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu cikls, kura laikā jauniešiem ir iespēja iepazīt iespējamo nodarbošanos  nākotnē, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, apmeklēt uzņēmumus un saņemt karjeras konsultācijas. Jaunieši var piedalīties dažādās diskusijās, radošajās darbnīcās, konkursos un citos izglītojošos pasākumos. 

Šī gada Karjeras nedēļas tēma bija nākotnes profesijas un prasmes, kas būs nepieciešamas nākotnes darba tirgū. Karjeras nedēļas sauklis “Ielogojies nākotnē!” rosina jauniešus apzināties straujās izmaiņas tehnoloģijās, sabiedrībā un darba tirgū, kas liek jau no mazotnes mērķtiecīgi domāt par specifisku prasmju un kompetenču attīstīšanu. 

Karjeras nedēļu organizē VIAA sadarbībā ar 83 Latvijas pilsētām un novadiem, un to finansē ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.