PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 26. maijs

Eduards, Edvards, Varis

9382.jpeg
Foto: dolgachov / 123RF
Noslēdzoties pirmajam mācību pusgadam, Latvijas skolēnu aptauja atklāj, ka vidēji katram ceturtajam jaunietim darbs stundās nepatīk.

Īpaši izteikta šī tendence ir vecākajās klasēs.

Mācību procesu interesantāku padarītu tehnoloģiju izmatošana un skaidrojums, kā stundās stāstītais pielietojams praktiski, atzīst puse aptaujāto skolēnu. Mācību saturu vieglāk būtu uztvert, ja satura veidošanā vairāk tiktu izmantoti video un animācijas. Tāpat katrs piektais vecāko klašu skolēns labprāt ar skolasbiedriem un skolotājiem sazinātos, izmantojot sociālos tīklus, noskaidrots digitālas izglītības iniciatīvas "Samsung Skola nākotnei" veiktajā pētījumā, informē programmas vadītāja Baltijā Maija Āboliņa-Tomsone.

"Lai arī vairumam skolēnu mācības patīk, gan pedagogiem, gan vecākiem būtu jāmeklē iemesli, kāpēc joprojām vairāk nekā ceturtā daļa skolēnu labprātāk mācās paši un viņiem darbs stundās nepatīk. Motivācijas trūkums var ietekmēt skolēna sasniegumus, tāpēc jo īpaši svarīgi ir meklēt jaunu pieeju mācību procesa organizēšanai," atzīst LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes docente Daiga Kalniņa.

 

Katrs trešais aptaujātais skolēns norāda, ka viņa skolā netiek izmantotas tehnoloģijas vai to izmanto mazākums skolotāju. Mācību spēki šo atbildi atzīmējuši salīdzinoši retāk, lai gan arī viņu vidū 16% uzskata, ka tās netiek izmantotas pietiekami.

Pedagogi norāda, ka mācību procesu uzlabot palīdzētu moderns aprīkojums (72%), laiks, ko veltīt mācību satura radīšanai (61%), direktora un skolas vadības atbalsts (40%), semināri, lekcijas vai kvalitātes celšanas kursi (40%), kā arī rokasgrāmatas vai citi praktiski mācību materiāli (35%).

"Pērnā gada programmas finālisti pierādīja, ka skolotāji un direktors var mainīt pieeju mācību procesam un izstrādāt pārmaiņas, kas dažādo ikdienu. Reizēm skolotāji aizmirst, ka modernās tehnoloģijas ir daļa no jauniešu personības un arī mums ir jāmainās. Tehnoloģiju attīstība ir neizbēgama, jautājums tikai, kā spēsim pielāgoties un saglabāt jauniešu interesi un motivāciju," uzsver Mārcis Auziņš, Latvijas Universitātes profesors un programmas "Samsung Skola nākotnei" padomnieku grupas priekšsēdētājs.

Skolotāju bezmaksas apmācību programmai "Jaunais skolēns" līdz 2015.gada 30.decembrim ir aicinātas pieteikties vispārizglītojošo skolu komandas no visas Latvijas. Kopumā apmācītas tiks 15 skolu komandas jeb 60 skolotāji un skolu direktori, kuriem programmas laikā būs jāgatavo arī digitālo pārmaiņu projekts, ar mērķi panākt plašāku tehnoloģiju izmantošanu skolā un aktīvāku skolēnu iesaisti mācību procesā. Komanda ar ilgtspējīgāko digitālo pārmaiņu projektu, kas vērsts uz skolēnu sasniegumu veicināšanu, balvā saņems 10 000 eiro jaunākajām Samsung tehnoloģijām savai skolai. Pieteikšanās anketa pieejama skolanakotnei.lv un līdz 30.decembrim jānosūta uz [email protected]

Pētījums veikts 2015. gada novembrī portālā Draugiem.lv, apjautājot vairāk nekā 1000 skolēnus un 500 skolotājus no visas Latvijas.