PIESLĒDZIES E-KLASEI

Pirmdiena, 2024. gada 22. jūlijs

Marija, Marika, Marina

Ķekavas vidusskolai atklāts jauns korpuss 300 audzēkņiem
Ķekavas vidusskolai atklāts jauns korpuss 300 audzēkņiem
Foto: Ķekavas novada dome
Šodien, 11.novembrī, atklāts Ķekavas vidusskolas jaunais korpuss ar desmit mācību klasēm, plašu ēdamzāli, skolotāju atpūtas istabu un rekreācijas zonu skolēniem.

Jaunais Ķekavas vidusskolas korpuss Ķekavā, Gaismas ielā 9, izbūvēts divos stāvos. Tajā kopumā atrodas desmit mācību klases - četras pirmajā stāvā un sešas - otrajā stāvā, tai skaitā vienu mācību klasi būs iespējams pārdalīt ar bīdāmo sienu divās atsevišķās telpās. Jaunās mācību telpas nodrošinās papildus vietas 300 audzēkņiem.

Šajā mācību klasēs bērni varēs apgūt matemātiku, vizuālo mākslu, mūziku, ģeogrāfiju, bioloģiju, angļu un latviešu valodu. Pirmajā stāvā izveidota plaša ēdamzāle, kā arī ģērbtuves zona, bet otrajā - skolotāju atpūtas istaba, rekreācijas zonas skolēniem, un ģērbtuves. Jaunā korpusa jeb piebūves kopējā platība ir gandrīz 1442 kvadrātmetri, un korpuss izvietojas skolas esošā basketbola āra laukuma vietā.

Piebūves būvniecības projekta ietvaros ir atjaunots arī skolas teritorijā esošais skeitparka laukums, izbūvēts auto stāvlaukums un velo novietnes. Tāpat izbūvēts arī jauns gāzes vads apkures nodrošināšanai, un veikta Ķekavas vidusskolas esošās ēkas fasādes daļas vienkāršota atjaunošana, lai nodrošinātu ārsienu konstruktīvo atbilstību ugunsdrošās sienas prasībām. 

Jaunā piebūve ar gaiteni ir savienota ar vidusskolas esošo ēku. Izmantojot pacēlāju pie kāpnēm uz otro stāvu, ir nodrošinātas vides pieejamības prasības.

Jaunais korpuss ir aprīkots ar mēbelēm un dažādiem moderniem IT risinājumiem. Tā, piemēram, jaunās mācību klasēs ir uzstādīti lieli interaktīvi displeji, kurus var izmantot arī kā tāfeli, uzkuras raksta ar šķidro kristālu marķieri. Tehnoloģija nodrošina vairāku skolēnu vienlaicīgu darbošanos interaktīvā režīmā, kā arī labu redzamību. Komplektā katram displejam ir dokumentu kamera, ar kuras palīdzu uz lielā ekrāna var pārnest attēlus, tekstu no mācību grāmatas un pierakstu klades.

Skolas jaunais korpuss ir moduļu tipa būve.

Kā informē Ķekavas vidusskolas direktore Sandra Pugovka, šobrīd Ķekavas vidusskolā kopējais skolēnu skaits ir vairāk kā 1420bērni, 800 no tiem ir 5. - 12. klases skolēni un viņi mācās vidusskolas ēkā, Gaismas ielā 9, kurai šobrīd ir atklāts jaunais korpuss. Arī nākamajos gados audzēkņu skaits turpinās augt, un pēc šī brīža prognozēm, 2021./2022. mācību gadā skolā jau mācīsies ir 1481 audzēknis, tostarp, 5.-12. klasēs - 838 bērni.

Ņemot vērā skolēnu skaita pieaugumu jau iepriekšējā 2019./2020.mācību gadā nācās veikt daudzas izmaiņas skolas plānojumā, lai esošajiem bērniem nodrošinātu mācību priekšmetu apguvi. Piemēram, skolotāju istaba tika pārveidota par klašu telpu, sociālā pedagoga kabinets pielāgots svešvalodu grupu nodarbībai, mācību stundas notiek arī lasītavā, zēnu mājturības kabinetā un skolas aktu zālē. Tāpēc moduļu tipa piebūve bija vienīgais reālais risinājums skolas paplašināšanai, informē Ķekavas novada domes pārstāve  Vineta Vītoliņa.

Ķekavas vidusskolas piebūves būvniecība tika uzsākta 2019.gada decembrī, un tā kopumā ilgusi nepilnus 11 mēnešus. Būvdarbusveica SIA "Belss", bet būvuzraudzību nodrošināja SIA "Marčuks". Ķekavas vidusskolas jaunā korpusa būvniecību pilnībā finansējusi Ķekavas novada pašvaldība, šim mērķim atvēlot vairāk nekā 3 miljoni eiro.