PIESLĒDZIES E-KLASEI

Trešdiena, 2024. gada 28. februāris

Justs, Skaidra, Skaidrīte

10498.jpeg
Foto: stockbroker / 123RF
Ierastākie veidi, kā parasti bērni pavada garās brīvdienas, ir ceļošana, ciemošanās pie radiem laukos vai vienkārši atpūta mājās. 

Gluži nemanot paskrējusi vasara, un līdz ar to beidzies arī skolēnu brīvlaiks. Daļā ģimeņu (pēc vecāku iniciatīvas vai sekojot pašu bērnu vēlmēm), bērni kādu laikaposmu no brīvlaika aizvada kādā vasaras nometnē.

Galvenais arguments, kādēļ vecāki izvēlas nogādāt savas atvases nometnēs, ir interesanta, aktivitātēm piepildīta laika pavadīšana. Tomēr ir arī daudz citu iemeslu, kādēļ bērnam būtu vērtīgi gūt pieredzi nometnē, atzīmē biedrības "Esi Brīvs!" valdes priekšsēdētāja, psihoterapeite Dace Caica.

Nometņu tematika mēdz būt dažāda, taču to galvenais virsmērķis ir parādīt bērniem, jauniešiem, kā var vērtīgi pavadīt brīvo laiku - iegūstot jaunus draugus, iepazīstot pašam sevi, iemācoties daudz jauna. Šeit gan Dace Caica uzsver - lai tas notiktu un lai bērns gūtu jaunu pieredzi, viņam jābūt atvērtam pret notiekošo un jācenšas iesaistīties piedāvātajās aktivitātēs. Liela nozīme ir arī nometnes vadītāju radošajām spējām un prasmēm atraisīt bērnus - panākt, ka arī kautrīgākie un noslēgtākie jūtas nepiespiesti un brīvi darbojas grupā vai individuāli.

Kad tas ir noticis, bērnam ir daudz vieglāk iejusties neierastajā vidē, gūt jaunu pieredzi, tāpat arī attīstīt jau esošos talantus un sevī atklāt līdz šim neapjaustas spējas. "Apziņa, ka tu spēj paveikt brīnišķīgas lietas, ka tev izdodas un tu esi novērtēts, iedvesmo un sniedz pārliecību par sevi," norāda D. Caica un piebilst, ka stabils un adekvāts pašvērtējums ir arī viens no priekšnosacījumiem turpmākiem sasniegumiem dzīvē.

Tāpat arī viens no svarīgākajiem ieguvumiem, pavadot laiku nometnēs, ir prasme veidot kontaktu ar otru cilvēku reālajā dzīvē, nevis virtuālajā vidē - sadraudzēties un sadarboties gan ar vienaudžiem, gan ar pieaugušajiem. Tādējādi pilnveidojas dzīvās socializēšanās un komunicēšanas prasmes, kas digitālajā laikmetā kļūst arvien nozīmīgākas un ir ārkārtīgi svarīgs aspekts, domājot par karjeru vai attiecībām nākotnē.

"Es pilnībā atbalstu tematiskās nometnes, jo tajās bērns ne tikai radoši atpūšas, ceļ pašapziņu un iemācās būt neatkarīgs, bet iegūst arī vērtīgu informāciju par konkrēto tēmu, diskutē, analizē, labāk iemācās pieņemt lēmumus, aizstāvēt tos un būt par tiem atbildīgs," skaidro D. Caica un norāda, ka, piedaloties jebkurā nometnē, bērni izraujas no ierastās vides, iemācās izdzīvot bez mammas, savas gultas, mīļākajiem kellogiem, kļūst mazliet pieaugušāki, salīdzinot ar brīdi, kad ieradās nometnē un, galvenais, - izpriecājoties svaigā gaisā, smeļas spēku nākamajam mācību gadam un reizumis pat pavisam aizmirst par savām darīšanām viedtālrunī.