PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 16. jūnijs

Justīne, Juta

10965.jpeg
Foto: andresr / 123RF
Rīgas pašvaldības izglītības iestādes aicinātas iesniegt pieteikumus, plānojot organizēt skolēnu  starptautiskos pasākumus.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments aicina iesniegt pieteikumus par pasākumiem, kas notiks laika posmā no 2017. gada 10. februāra līdz 2017. gada 31. decembrim, un kuriem ir nepieciešams papildu finansējums.

2017. gadā organizētajiem skolēnu starptautiskās sadarbības pasākumiem, saskaņā ar 26.09.2013. Departamenta iekšējiem noteikumiem Nr.21-nts „Kārtība finansiāla atbalsta piešķiršanai starptautiskās sadarbības pasākumiem”, papildu noteikumos minētajiem tiek izvirzīti šādi kritēriji:

Prioritātes

  • ilglaicīgi starptautiskās sadarbības projekti (izņemot Eiropas Savienības fondu finansētos),
  • mācību un zinātniski pētnieciskais darbs,
  • skolēnu apmaiņas programmas,
  • zināšanu papildināšana, piedaloties starptautiskās konferencēs un semināros par izglītībā aktuālajām tēmām,
  • starptautiskie pasākumi ar plašu amatieru kolektīvu un auditorijas dalību,
  • orķestru un koru dalība starptautiskos pasākumos un projektos (izņemot Eiropas Savienības fondu finansētos),
  • piedalīšanās starptautiskos konkursos, festivālos (ar novērtējumu), sacensībās un čempionātos.

Pieteikumu skaits no vienas iestādes

  • skolām, pirmsskolām un sporta izglītības iestādēm - līdz diviem pieteikumiem no vienas iestādes,
  • interešu izglītības iestādēm, kultūras iestādēm, mākslas un mūzikas skolām – līdz pieciem pieteikumiem no vienas iestādes.

Uzņemot viesu delegācijas, pieteikumā detalizēti jāatspoguļo plānoto izmaksu pozīcijas (ēdināšana vai pārtikas preču iegāde, transporta izmaksas, norādot e-talonu iegādi un citu transporta pakalpojumu izmaksas, kultūras pasākumu apmeklējumu izmaksas, suvenīru un citas izmaksas). 


 Noteikumi "Kārtība finansiāla atbalsta piešķiršanai starptautiskās sadarbības pasākumiem" (115.50 KB)

 Pieteikuma veidlapa (70.00 KB)

 Kopsavilkuma tabula (28.00 KB)

Aizpildīts un iestādes direktora apstiprināts pieteikums starptautiskā pasākuma organizēšanai un starptautisko pasākumu kopsavilkums papīra formātā jāiesniedz un jāreģistrē līdz 2017. gada 12. janvārim, plkst. 15.00 RD Izglītības, kultūras un sporta departamenta Klientu apkalpošanas centrā  Kr. Valdemāra ielā 5, Rīgā.

Vienlaikus pieteikuma elektroniskā versija jānosūta uz e-pastu [email protected] ar norādi: Rīgas skolēnu līdzdalība starptautiskajos pasākumos. 

Visi iesniegtie pieteikumi tiks izskatīti, atbilstoši noteiktajām prioritātēm, finansējuma piešķiršanas kārtībai un finansējuma pieejamībai. Pieņemtais lēmums tiks nosūtīts elektroniski uz iestādes e-pastu līdz 2017. gada 9. februārim.  

Ar prasībām pieteikumu noformēšanai un aizpildāmajām veidlapām var iepazīties 26.09.2013. Departamenta iekšējos noteikumos Nr.21-nts „Kārtība finansiāla atbalsta piešķiršanai starptautiskās sadarbības pasākumiem” un pielikumos.