Tāpat arī pārbaudes rezultāti liecina par lēmumu novilcināšanu, aģentūru LETA informēja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) pārstāve Egija Saļņikova.

Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile pārbaudes rezultātus nodos tālākai izmeklēšanai tiesībsargājošām iestādēm, informēja IZM.

Saņemtajā dienesta pārbaudes ziņojumā skaidrots, ka projekta pārvaldībai tika izveidota projekta vadības grupa - projekta koordinators, projekta atbildīgā amatpersona, projekta vadītājs, projekta asistenti, projekta turētājs un projekta grāmatvedis. Tomēr secināts, ka IZM nav nodrošinājusi ne pietiekamu kapacitāti projekta vadībai, ne arī kvalitatīvu projekta uzraudzību un rezultātu izvērtēšanu. Dažādos periodos projekta vadības grupa nebija pilnībā nokomplektēta, bet laika posmā no 2012.gada 3.augusta līdz 2012.gada 1.oktobrim projektam vispār nav bijis vadītāja.

Amatpersonas, parakstot projekta izpildītāju iesniegtos nodevumus par IT sistēmu izstrādi, uzņēmās atbildību par projekta tālāku virzību un izpildītāju darba kvalitātes novērtējumu. Pārbaudē secināts, ka laikā, no 2009.gada 2.jūlija līdz 2013.gada 29.aprīlim, maksājumus ir parakstījušas piecas amatpersonas un vizējuši seši darbinieki. Neviens no šiem cilvēkiem šobrīd vairs nestrādā IZM.

Projekta īstenošanas laikā - no 2009.gada 2.jūlija līdz 2013.gada 1.aprīlim - IZM ir nomainījušies seši ministri un trīs valsts sekretāri.

Sākotnēji Skolas.lv mērķis bija radīt vienotu publisku interaktīvu vidi, kurā iespējams iegūt visu ar izglītības procesu saistīto informāciju un nodrošināt dažādu e-pakalpojumu saņemšanu un sniegšanu. Vēlamais rezultāts nav sasniegts. Bez tam tiek norādīts, ka pašlaik informāciju un komunikācijas tehnoloģiju tirgū darbojas spēcīgi privāti pakalpojumu sniedzēji, kas vairākas Skolas.lv plānotās funkcijas jau sekmīgi nodrošina.

"Projekta izmaksas ir 3 553 535,05 eiro. Skolas.lv plānotie rezultāti nav sasniegti, un valstij ir nodarīti būtiski zaudējumi. M. Seile norāda, ka šis diemžēl ir kārtējais kritiskais gadījums, kad valsts iestāde nav spējusi nodrošināt kvalitatīvu projekta vadību un līdz ar to radīti būtiski zaudējumi valstij.

"Fakts, ka neviens projekta īstenošanā tieši iesaistītais darbinieks vairs nestrādā IZM, vēlreiz norāda uz darba valsts pārvaldē zemo prestižu. Tas rezultējas nepieņemamā darbinieku mainībā valsts pārvaldē, kas savukārt atstāj ietekmi uz veicamo darbu izpildes kvalitāti," pauž izglītības un zinātnes ministre.