PIESLĒDZIES E-KLASEI

Piektdiena, 2024. gada 14. jūnijs

Saiva, Saivis, Santis, Sentis, Tija

building-ceiling-classroom-373488.jpg
Foto: Publicitātes foto
Šodien Kuldīgā notiks Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (PuMPuRS) konference, kurās projekta dalībnieki pārrunās līdzšinējo projekta gaitu un ilgtspējīgas atbalsta sistēmas izveidi priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai.

Dienestā informēja, ka vislielākā vērība konferencē tiks pievērsta tieši pedagogiem, pilnveidojot viņu kompetences atbalsta sniegšanā.

Projekts "PuMPuRS" jau otro gadu palīdz skolēniem un jauniešiem ar priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku un, atzīmējot divu gadu darbu, konferencēs kopā sanāks visi projektā iesaistītie - pedagogi, atbalsta personāls, pašvaldību izglītības speciālisti, kā arī projekta eksperti un komanda no Izglītības kvalitātes valsts dienesta.

Konferenču laikā izglītības iestāžu pārstāvjiem būs iespēja līdzdarboties un runāt par būtiskākajiem priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskiem, kā arī par to, kā skolēni, pašvaldības, mācību iestādes, skolotāji, vecāki un aizbildņi var sadarboties, lai nodrošinātu ilgtspējīgu atbalsta sniegšanas mehānisma izveidi un darbību, informē aģentūra LETA.

Konferenču sākumā dalībniekus uzrunās Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča, kā arī projekta vadītāja Inese Vilāne un pašvaldību pārstāvji, pēc tam būs iespēja noklausīties ekspertu lekcijas un piedalīties darbnīcās par skolotāju sadarbību ar vecākiem, konsultatīvā atbalsta sniegšanu, jaunatnes iniciatīvām, sadarbību kā sociālo atbildību. Konferences noslēgumā notiks paneļdiskusija par turpmāku projekta integrēšanu reģionā.

Eiropas Sociālā fonda projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" tiks īstenots līdz 2022.gada 31.decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12.klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4.kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm. Kopš projekta sākuma 2017.gadā ir izveidoti vairāk nekā 13 200 individuālie atbalsta plāni. Projektā iesaistītas vairāk nekā 70 pašvaldības un 34 valsts profesionālās izglītības iestādes.