Tā vakar lēma Ministru kabinetā, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Papildu finansējumu saņems tās zinātniskās institūcijas, kuras starptautiskajā izvērtējumā saņēmušas novērtējumu 4 un 5. Šādus vērtējumus saņēmušas 15 zinātniskās institūcijas - Latvijas Universitātes (LU) institūts - atvasināta publiska persona LU Cietvielu fizikas institūts, LU aģentūra LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, LU struktūrvienības Atomfizikas un spektroskopijas institūts, Datorikas fakultāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Fizikas un matemātikas fakultātes Fizikas nodaļas Optometrijas un redzes zinātnes nodaļa, Daugavpils Universitātes struktūrvienības - G.Liberta Inovatīvās mikroskopijas centrs, Fizikas katedra, Matemātisko pētījumu centrs, Ventspils Augstskolas struktūrvienība - Inženierzinātnes institūts Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs, kā arī valsts institūti - atvasinātas publiskas personas Latvijas Organiskās sintēzes institūts, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, Elektronikas un datorzinātņu institūts, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR.

Ministru kabineta noteikumi jau paredz tādus kvalitātes izvērtējuma kritērijus kā pētniecības un attīstības projekti, zinātniskās darbības rezultāti un maģistra darbi. Šie kritēriji paredz piešķirt relatīvi lielāku ar rezultātiem saistīto bāzes finansējuma daļu tādai zinātniskajai institūcijai, kura ieguvusi lielāko punktu skaitu zinātniskās darbības intensitātes un kvalitātes, kā arī cilvēkresursu atjaunotnes rādītājos, pārējām piešķirot proporcionāli mazāku ar rezultātiem saistīto bāzes finansējuma daļu.

Valdība tāpat apstiprināja, ka vāji novērtētajiem institūtiem no 2016.gada tiks pārtraukta bāzes finansējuma piešķiršana. Vairāki zinātnieki izrādījuši atklātu neapmierinātību ar to, kā tika sadalīts budžets 2014.gada otrajai pusei. Zinātnieki bija sašutuši, ka finansējuma sadalē netika ņemts vērā starptautiskais vērtējums.