Tāpat IZM norādīja uz Latvijas nozīmīgo pieredzi mazākumtautību izglītības politikas īstenošanā un latviešu valodas apguvē sasniegtos rezultātus, vēsta ziņu aģentūra LETA.

"Latviešu valodas zināšanu un prasmju spēcināšana ir veidojusi vienotu sabiedrību. Tieši izglītība, pedagogu, vecāku un arī skolēnu ieguldītais darbs, motivācija un ieinteresētība ir veicinājusi savstarpēju sapratni un toleranci sabiedrībā," sarunā norādīja izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete.

Latvija turpinās pilnveidot un attīstīt bilingvālo izglītību, nodrošinot arī turpmāk mazākumtautību izglītības programmu sekmīgu īstenošanu skolās.

IZM plāno sniegt atbalstu skolotājiem, apzinot viņu vajadzības un Latviešu valodas aģentūras iespējas šā atbalsta sniegšanā. IZM aicinās skolas apzināt tām nepieciešamo atbalstu skolotājiem latviešu valodas zināšanu un prasmju uzturēšanā. Tāpat tiks turpinātas diskusijas, kā labāk saturiski organizēt skolotāju profesionālās kompetences paaugstināšanas procesu, piemēram, kursus, meistarklases, individuālās nodarbības, kā arī atbalstu mācību materiālu veidošanā un metodoloģijā.

Latvija garantē un turpinās garantēt mazākumtautību valodas, kultūras uzturēšanu un attīstību izglītības sistēmā, līdztekus pilnveidojot mācību saturu un paplašinot latviešu valodas kvalitatīvu lietojumu mazākumtautību izglītības programmās.