PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 23. jūlijs

Magda, Magone, Mērija

Latvijā 2020. gadā programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu īstenošanai pieejami vairāk nekā 2,8 miljoni eiro
Latvijā 2020. gadā programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu īstenošanai pieejami vairāk nekā 2,8 miljoni eiro
Foto: pexels
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) informē, ka dažādām institūcijām, kuras vēlas īstenot starptautiskus jaunatnes jomas projektus, 2020. gadā pieejami vairāk nekā 2,8 miljoni eiro (2 848 831,00 eiro). 14. janvārī no plkst. 10:30 līdz 16:00 viesnīcā “Bellevue Park Hotel Riga” (Slokas ielā 1, Rīgā) notiks JSPA organizēts informatīvs seminārs projektu iesniedzēju atbalstam, kurā tiks informēts, kā sagatavot kvalitatīvu projektu pieteikumu un saņemt Eiropas finansējumu projektu īstenošanai.

Pieteikšanās semināram tiešsaistē līdz 2020. gada 5. janvārim.

Kā katru gadu, arī 2020. gadā programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu konkursi norisināsies trīs reizes: līdz 5. februāra plkst. 13:00, līdz 30. aprīļa plkst. 13:00, kā arī līdz 1. oktobra plkst. 13:00.

2020. gads ir noslēdzošais gads programmas “Erasmus+” ciklā, kas kopumā ilgst no 2014. līdz 2020. gadam. Programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” jauniešiem vecumā no 13 līdz 30 gadiem, jaunatnes darbiniekiem un citām personām, kas iesaistītas darbā ar jaunatni, sadarbojoties ar ārvalstu partneriem, ir iespēja iegūt jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi, pašiem veidojot un īstenojot projektus.

Programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ir iespējams īstenot projektus trīs pamatdarbībās: pirmā – “Personu mobilitāte mācību nolūkos” (mobilitātes veids “Jauniešu apmaiņas” un “Jaunatnes darbinieku mobilitāte”); otrā – “Stratēģiskās partnerības jaunatnes jomā”; trešā – “Jaunatnes dialoga projekti”.

Pieejamais finansējums “Erasmus+: Jaunatne darbībā” 2020. gada pirmajā projektu konkursā - 612 632,10 eiro, kur:

1. pamatdarbības “Personu mobilitāte mācību nolūkos” jauniešu apmaiņas un jaunatnes darbinieku mobilitātes projektiem kopā – 584 444,02 eiro, no kuriem 146 110,99 eiro projektiem ar ES kaimiņvalstīm;

2. pamatdarbības “Stratēģiskās partnerības izglītības, apmācības un jaunatnes jomās” projektiem labās prakses apmaiņai, t.sk. Starptautisko jauniešu iniciatīvas projektiem – 128 287,98 eiro.

Svarīgi! 2. pamatdarbības “Stratēģiskās partnerības jaunatnes jomā” inovāciju atbalstam projektu pieteikumus varēs iesniegt otrajā projektu konkursā (konkursa beigu termiņš 30. aprīlis plkst. 13:00 pēc vietējā laika).

3. pamatdarbības “Atbalsts politikas reformai” jaunatnes dialoga projektiem – 44687,60 eiro.

Saskaņā ar ES Jaunatnes stratēģiju un programmas “Erasmus+” vadlīnijām 2020. gadā jaunatnes jomas projektos izvirzītās prioritātes ir:

1.            pamatdarbības projektos

-              Pievēršanās sociāli atstumtiem jauniešiem, veicinot dažādību, starpkultūru un starpreliģiju dialogu, vienotas neatkarības vērtības, iecietību un cieņu pret cilvēktiesībām, kā arī projektiem, kas uzlabo jauniešu plašsaziņas līdzekļu lietotprasmi, kritiskās domāšanas prasmes un iniciatīvas apziņu;

-              Jaunatnes darbinieku nodrošināšana ar iemaņām un metodēm to profesionālai attīstībai, ieskaitot digitālo darbu ar jaunatni, kas ir nepieciešamas sabiedrības kopējo pamatvērtību nodošanai grūti sasniedzamām jauniešu grupām un arī izteiktas radikalizācijas novēršanai jauniešu vidū.

Ņemot vērā kritisko situāciju Eiropā un faktu, ka jauniešu darbs, neformālās izglītības aktivitātes un brīvprātīgais darbs var būt būtiski saistīts ar bēgļu, patvēruma meklētāju un migrantu vajadzībām un/vai var paaugstināt šī jautājuma izpratni vietējā sabiedrībā, īpaša uzmanība tiks pievērsta jauniešu mobilitātes projektiem, kuros tiks iesaistīti vai atbalstīti bēgļi/patvēruma meklētāji un migranti.

2.            pamatdarbības projektos

-              Kvalitatīva, inovatīva un atzīta darba ar jaunatni veicināšana;

-              Starpnozaru sadarbības stiprināšana, nodrošinot lielāku sinerģiju dažādās, jauniešiem svarīgās darbības jomās, īpaši veicinot jauniešu līdzdalību, iekļaujot alternatīvus un inovatoriskus līdzdalības veidus;

-              Uzņēmējdarbības un radošās apguves sekmēšana, un sociālās uzņēmējdarbības veicināšana jauniešu vidū (Starptautisko jauniešu iniciatīvas projektos).