Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) un Šveices Konfederācijas Izglītības, pētniecības un inovāciju valsts sekretariāta parakstītais memorands paredz veicināt pieredzes apmaiņu un sadarbību izglītības politikas veidotāju un īstenotāju – profesionālās izglītības iestāžu un organizāciju, uzņēmumu un citu  partneru – starpā. Tādējādi paredzēts celt profesionālās izglītības prestižu Latvijā un attīstīt darba vidē balstītu profesionālo apmācību, izmantojot katras valsts un starptautiskos finanšu resursus. Memorandu ierosināja parakstīt Šveices puse. 

Latvijas delegācija IZM parlamentārā sekretāra Anda Geižāna vadībā no 15. līdz 18. septembrim piedalās Starptautiskajā profesionālās izglītības un apmācības kongresā, kas notiek Vintertūrā, Šveicē. Latvijas delegācijas sastāvā bez IZM pārstāvjiem ir arī Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, darba devēju profesionālo asociāciju, uzņēmēju un profesionālās izglītības institūciju pārstāvji, informē Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve Kristīne Keiča.

Šī ir trešā IZM parakstītā vienošanās par sadarbību profesionālajā izglītībā un apmācībā.