LJP Mediju programmas direktore Linda Kalniņa norādījusi, ka LJP vēlas saņemt M. Seiles skaidrojumu par to, kāpēc līdzās pieciem jau apstiprinātajiem ārštata padomniekiem nav pieņemts lēmums veidot arī ārštata padomnieka jaunatnes jomā vietu, informē ziņu aģentūra LETA.

LJP ir nobažījusies par to, kurš M. Seilei sniegs padomus jaunatnes politikas jautājumos, kas esot sarežģīta starpnozaru politika, kuru īsteno valsts pārvaldes institūcijas, pašvaldības un NVO sektors, kā arī tās izstrādē un īstenošanā tiek iesaistīti paši jaunieši.

LJP vēlas uzklausīt M. Seiles plānus par to, vai ministre plāno iesaistīties Jaunatnes konsultatīvās padomes darbā. L. Kalniņa vērsa uzmanību, ka LJP aicina IZM sniegt atbildes maksimāli īsā laikā un veidot dialogu un sadarbību ar LJP par jebkuru jautājumu, kurš ietekmē jauniešu dzīves labklājību.

E-klase jau informēja, ka M. Seilei būs pieci ārštata padomnieki, kuri sniegs padomus vispārējās, augstākās un profesionālās izglītības, kā arī sabiedrības integrācijas un sporta jautājumos.