PIESLĒDZIES E-KLASEI

Pirmdiena, 2024. gada 22. aprīlis

Armanda, Armands

11852.jpeg
Foto: 123RF
Nākamajā – 2018.mācību gadā skolās un pirmsskolās Latvijā tiks sākta pakāpeniska pāreja uz pilnveidotu mācību saturu un tam atbilstošu mācīšanas pieeju.

Tā rezultātā skolēni tiks attīstīti dzīvei 21.gadsimtā, iegūs svarīgas zināšanas, prasmes un attieksmes.

Valsts izglītības satura centra (VISC) projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā” paredz piecos gados izveidot atbalsta mehānismus skolām un skolotājiem, pašvaldībām un vecākiem sekmīgai mācīšanas pieejas maiņai, lai līdz 2021.gadam katram bērnam un jaunietim Latvijā tiktu nodrošinātas mūsdienīgas izglītības iespējas.

Lai gan Latvijas skolēnu rezultāti starptautiskos pētījumos atbilst Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) valstu vidējam līmenim, relatīvi mazs ir skolēnu skaits, kas var atrisināt augstākā līmeņa uzdevumus, kuros svarīgi patstāvīgi spriest, interpretēt informāciju, risināt problēmas nepazīstamās situācijās. Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas “OECD PISA 2015” mērījumā, līdzīgi kā iepriekšējos mērījumu ciklos, Latvijas skolēnu procents ar augstu kompetenci (5. un 6.līmeni) ir 3,8 dabaszinātnēs (OECD vidējais ir 7,8), 4,3 lasīšanā (OECD vidējais ir 8,3) un 5,2 matemātikā (OECD vidējais ir 10,7).

Vienlaikus šajos pētījumos nozīmīgs piecpadsmitgadīgo skolēnus skaits ir ar zemu kompetenci (zemāku par 2.līmeni) . Tāds ir 17,4 procenti dabaszinātnēs, 17,2 lasīšanā un 21,5 matemātikā, kas ievērojami ierobežo viņu tālākās akadēmiskās un profesionālās iespējas. Kā norādīts OECD ziņojumā “Izglītība Latvijā” (05, 2016), labāku skolēnu sniegumu iespējams iegūt, uzlabojot skolotāju un skolu vadītāju darba kvalitāti.

Turklāt mūsdienu pasauli raksturo globalizācija un strauja informāciju tehnoloģiju attīstība – tā būtiski maina ierasto ekonomisko, kultūras un sociālo vidi, kas kļūst aizvien neparedzamāka. Pasaules ekonomikas foruma pētījumi pat paredz -  65% no jaunajiem cilvēkiem, kuri patlaban sāk skolu, strādās profesijā, kāda šodien neeksistē. Tāpēc skolēniem nepieciešamas gan pamatīgas zināšanas un dziļāka izpratne, gan spēja un gatavība mācīties mūža garumā.

Šie ir daži no būtiskajiem iemesliem, kāpēc Latvijas skolās un pirmsskolās svarīgi pārskatīt mācību saturu un mācīšanas pieeju, mazinot tajā dominējošo sadrumstalotību un fragmentārismu, pasīvu, ar reālās dzīves situācijām nepietiekami saistītu zināšanu apguvi, izolētu prasmju attīstību.

Līdztekus mācību satura pārskatīšanai un aprobēšanai, mācību programmu un metodisko līdzekļu izstrādei, t.sk., bērniem ar speciālām vajadzībām vai veselības traucējumiem, diagnosticējošo darbu izstrādi, eksāmenu satura projektu izstrādi. Projekta ietvaros tiks nodrošināta profesionālā pilnveide 6000 pedagogiem 100 pilotskolās un visu pirmsskolu un skolu vadības komandām, tika veidota mācību līdzekļu vietne, nodrošinot ērtu pieeju satura dokumentiem un digitālajiem mācību materiāliem ikvienā skolā.

Apkopojot ieviešanas rezultātus 100 pilotskolās nākamo divu gadu laikā, projekts rosinās nepieciešamās regulējuma izmaiņas, lai atvieglotu jaunās pieejas īstenošanu skolās. Būtiska projekta daļa ir mācīšanas pieejas skaidrošana skolām, skolotājiem, sabiedrībai, vecākiem.