Tā liecina Pasaules Veselības organizācijas pētījuma jaunākie dati.

Savu veselību kā labu novērtējuši 59,4% zēnu un 56,3% meiteņu. Savukārt mazāks ir to skolēnu skaits, kuri uzskata, ka viņu veselība ir teicama - tā Latvijā domā 26,2% zēnu un 15,4% meiteņu. Tikmēr 1% puišu šķiet, ka viņu veselība ir slikta, kamēr meiteņu vidū šādi domājošo ir 2,6%.

Visās vecuma grupās kopš 2010.gada ir pieaugusi liekā svara izplatība, tomēr nedaudz mazāks pieaugums ir vērojams 15 gadus veco jauniešu grupā - no 9% 2010.gadā uz 10% 2014.gadā. Pārējās vecuma grupās pieauguma tendence ir vidēji par 5%.

Pētījumā secināts, ka pēdējo gadu laikā meiteņu vidū ir pieaudzis galvassāpju izplatības skaits - 2014.gadā pēdējo sešu mēnešu laikā vismaz reizi nedēļā tās piemeklējušas 40,6% meiteņu, kamēr 2010.gadā veiktajā pētījumā šis īpatsvars bija 37,1%. Savukārt starp zēniem galvassāpju izplatībai ir tendence samazināties - no 25,2% 2010.gadā uz 24,1% 2014.gadā.

Meitenēm palielinājusies arī muguras sāpju izplatība - pēdējo sešu mēnešu laikā vismaz reizi nedēļā muguras sāpes izjutuši 24,9% meiteņu, bet zēnu vidū sāpes izjutušo īpatsvars bijis 17,7%.

Pasaules Veselības organizācijas pētījums publiskots šajā nedēļā, un tajā atspoguļoti dati par 2013./2014.mācību gadu, veicot skolēnu aptauju 42 pasaules valstīs.