Konkurss Bebr[a]s Latvijā norisinājās jau trešo gadu un tendence ir nemainīga - ik gadu dalībai piesakās aizvien vairāk skolu un skolēnu. Bebr[a]s 2019 dalībai pieteicās vēl nebijis skaits dalībnieku - 19 550 skolēnu no 331 Latvijas skolas, turklāt 68% dalībnieku pārstāvēja reģionu skolas. Tieši šī aizvien augošā interese starptautiskā konkursa organizētājam Latvijā - IT uzņēmumu grupai Visma deva impulsu veidot kopējo Latvijas skolu indeksu. Tas vienkopus atspoguļo 100 Latvijas aktīvākās skolas, kuras veicina savu audzēkņu interesi par informātiku un iegulda papildu darbu loģiskās un algoritmiskās domāšanas attīstīšanā.

Apkopojot šā gada rezultātus, aktīvāko skolu pieciniekā pirmo vietu ieņem skolas, kuras uz dalību konkursā motivējušas vairāk nekā 90 % audzēkņu 5.-12.klašu grupā. Godpilno pirmo vietu ieņem Silenes pamatskola (Bebr[a]s konkursā piedalījās 100 % audzēkņu). Tai uz papēžiem min RTU Inženierzinātņu vidusskola (97 %), Krotes Kronvalda Ata pamatskola (95 %), V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola (93 %) un Ata Kronvalda Durbes pamatskola (92 %). Kopumā visaktīvākās bijušas Pierīgas skolas, tādejādi pirmajā vietā aktivitātes ziņā izvirzot Rīgas reģionu, kuram secīgi seko Latgales, Vidzemes, Kurzemes un Zemgales reģionu skolas. Jāuzsver, ka visas Latvijas skolu indeksā iekļautās skolas konkursā Bebr[a]s mudinājušas piedalīties vismaz 40 % savu skolēnu.

Bebr[a]s konkurss  - demokrātiskāks nekā olimpiāde

Konkurss Bebr[a]s, protams, nav pirmais vai vienīgais konkurss, kurā skolēniem ir iespējams pierādīt savu prāta asumu un loģisko domāšanu matemātikā vai informātikā. Loģiku, attapību un zināšanas skolēni ik gadu pierāda arī mācību olimpiādēs. Tomēr atšķirībā no skolēnu olimpiādēm, kurās nokļūst tikai skolēni, kuri attiecīgajos priekšmetos saņēmuši izcilu novērtējumu, konkursā Bebr[a]s aicināts piedalīties ikviens 5.-12. klašu skolēns.

“Skolu indekss tika radīts, jo gribējām izcelt skolas, kas meklē iespējas, kā ikviens audzēknis var attīstīt loģisko un matemātisko domāšanu. Tas ir arī veids, kā varam parādīt, ka reģionu skolas pretēji populārajam priekšstatam ir aktīvākas nekā Rīgas skolas bērnu pieteikšanā un sagatavošanā šāda veida pārbaudījumiem. Jo vairāk bērnu piedalīsies tādās aktivitātēs kā Berbr[a]s konkurss, jo vairāk bērni noticēs savām spējām un iemācīsies ko jaunu - tas mums kā konkursa organizatoriem rada gandarījumu,” stāsta Laura Brīvība-Dzenuška, Visma Enterprise mārketinga un sabiedrisko attiecību vadītāja. 

Nevar noliegt, ka dzīvojam ļoti dinamiskā laikmetā, tehnoloģiju iespaidā nemitīgi mainās tehnoloģiju lietošanas paradumi un pastāvīgi ir jāpapildina zināšanu un prasmju bagāža, lai saglabātu konkurētspēju darba tirgū. Skolotājs vairs nav vienīgais informācijas avots, tāpēc konkursi ir vērtīgs formāts zināšanu paplašināšanai un palīgs skolotājiem gatavojot mācību plānu. Bebr[a]s gadījumā, skolotājiem ir pieejami treniņu materiāli, bet uzdevumi ir veidoti par tēmām un veidos, kas attīsta un testē prasmes, kas būs vajadzīgas tehnoloģisko prasmju prasīgā pasaulē.

Latvijas Skolu indekss 2019

Starptautiskais informātikas un algoritmiskās domāšanas konkurss Bebr[a]s ir viens no lielākajiem konkursiem Eiropā dalībnieku skaita ziņā. Ik gadu konkursā piedalās vairāki miljoni skolēni no vairāk nekā 50 valstīm visā pasaulē. Konkursa Bebr[a]s organizatoru Visma mērķis ir ilgtermiņā veicināt skolēnu interesi par datorzinātnēm un iepazīstināt ar algoritmiskās domāšanas principiem. Arvien vairāk profesijās ir nepieciešama izpratne par tehnoloģiju darbību, loģiskā un algoritmiskā domāšana, digitālās prasmes, tādēļ skolēnu intereses veicināšana ir svarīgs ilgtermiņa ieguldījums.

Latvijas Skolu indekss veidotāji un atbalstītāji aicina vecākus un citu indeksu un reitingu veidotājus pievērst uzmanību tam, cik lielā mērā skolas iesaista bērnus ārpusskolas aktivitātēs, kā, piemēram, konkursos, jo tie veicina vienlīdzību, pašvērtējumu, loģiskās domāšanas attīstību un papildu zināšanu apguvi ārpus standarta izglītības sistēmas plāna. Tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc Visma turpina organizēt starptautisko konkursu Bebr[a]s un arī citas tematikas konkursi ir vērtīga zināšanu platforma.