Svinīgā balvas pasniegšanas ceremonija notika 31. janvārī LU Lielajā aulā, un rektora pienākumu izpildītājs profesors Gvido Straube pasniedza vairākas LU Gada balvas 2019 - LU Gada balvu par sasniegumiem zinātniskajā darbībā, LU Skolu balvu un balvu LU Gada darbinieks.

"Augsti novērtējam LU saņemto atzinību un balvu. Vēlos piebilst, ka iegūtās LU Skolu balvas kontekstā ievērības cienīgs ir fakts, ka arī Rīgas Stradiņa universitātes veidotajā "Vidusskolu TOP" pēc uzņemto studentu skaita 2019. gadā Liepājas Valsts 1. ģimnāzija kā vienīgā Kurzemi pārstāvošā vidusskola ierindojas tūlīt aiz Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas, Āgenskalna Valsts ģimnāzijas, Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas, Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas un Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas. Vairāku gadu garumā RSU rektora vārdā esam saņēmuši pateicības par kvalitatīvas vispārējās vidējās izglītības nodrošināšanu un sekmīgu absolventu sagatavošanu studijām," atzina Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas direktors Helvijs Valcis.   

LU Skolu balvu piešķir, lai izceltu un atbalstītu tās Latvijas skolas, kas devušas ievērojamu ieguldījumu skolēnu sagatavošanā studijām Latvijas Universitātē no katra Latvijas kultūrvēsturiskā novada un Rīgas.