Skolēni tiek aicināti sagatavot radošus foto un video stāstus, bet skolas tiks nodrošinātas ar mācību materiāliem par atkritumu šķirošanu. Aktīvākajās un radošākajās skolās notiks stikla šķirošanas treniņnodarbības TV personību Annas Rozītes un Kaspara Zlidņa vadībā, kā arī oriģinālāko darbu autori saņems individuālas veicināšanas balvas.

„Par to, ka atkritumi ir jāšķiro, lielākā daļa cilvēku būs dzirdējuši. Tomēr dzirdēt vai zināt nav tas pats, kas gribēt un darīt. Tāpēc ar konkursa palīdzību vēlamies skolēniem dot gan jaunas zināšanas, gan ar atraktīviem stikla šķirošanas treniņiem parādīt, ka sākt šķirot ir vienkārši. Vajag tikai gribasspēku un apņemšanos, lai tas kļūtu par labu ikdienas ieradumu,” uzsver AS Latvijas Zaļais punkts direktors Kaspars Zakulis.

Pirmajā konkursa kārtā skolas aicinātas līdz 30.martam izstrādāt un iesūtīt oriģinālus un interesantus video vai foto stāstus, kam jāatbild uz jautājumu „Kā es šķiroju stikla pudeles un burkas?”. Iesūtītos radošos darbus vērtēs projekta organizatoru izveidota komisija, kas izvēlēsies divdesmit oriģinālākos un saturiski interesantākos darbus divās vecuma grupās (1.-6.klase un 7.-12.klase). Desmit pašvaldību skolās, kuru skolēni būs sagatavojuši labākos darbus un visaktīvāk iesaistīsies akcijā, notiks 20 stikla šķirošanas treniņnodarbības Annas Rozītes un Kaspara Zlidņa vadībā divām vecuma grupām (1.-6.klase un 7.-12.klase).

AS Latvijas Zaļais punkts sadarbībā ar Valsts izglītības un satura eksaminācijas centru izstrādā arī metodiskos materiālus skolotājiem, ko izmantot stundās, stāstot par atkritumu šķirošanu un pārstrādi. Metodiskie materiāli jau šopavasar konkursa Es gribu - es šķiroju! Stiklu! ietvaros tiks nodrošināti testēšanai skolās, kas pieteiksies dalībai konkursā, bet rudenī tie tiks nodrošināti visās Latvijas skolās.

Plašāka informācija par konkursu Es gribu – es šķiroju! Stiklu! un nolikums pieejams AS Latvijas Zaļais punkts mājaslapā