PIESLĒDZIES E-KLASEI

Sestdiena, 2024. gada 22. jūnijs

Laimdots, Laimiņš, Ludmila

12170.jpeg
Foto: pexels
Ministru kabinets šodien lems par Daugavpils Medicīnas koledžas pievienošanu Daugavpils Universitātei (DU), liecina valdības darbakārtība.

Kopumā koledžā mācās 274 audzēkņi, savukārt koledžā strādājošā personāla skaits pamatdarbā ir 41, no tiem akadēmiskais personāls, kuram koledža ir ievēlēšanas vieta - deviņi, un vispārējais personāls - 32 cilvēki.

IZM skaidro, ka studējošo skaits Latvijā ar katru gadu samazinās - ja 2009./2010.akadēmiskajā gadā kopējais studējošo skaits Latvijā bija 112 555, tad 2015./2016.akadēmiskajā gadā tas saruka līdz 84 282. Pēdējos gados studējošo skaita samazināšanās ir īpaši izteikta Latvijas reģionos, turklāt ārpus Rīgas augstskolās mācās tikai 14% visu studējošo. IZM ieskatā tas liecina, ka strauji mazinās reģionālās augstākās izglītības konkurētspēja, kas negatīvi iespaido nodarbinātību un vispārējo sociālekonomisko situāciju reģionos.

DU vidēja termiņa mērķis ir kļūt par akadēmiskajās tradīcijās balstītu, mūsdienīgu un konkurētspējīgu studiju, zinātnes un inovāciju centru. Stiprinot DU kā Latgales reģiona studiju, zinātnes un inovāciju centru, kurā integrēti tiek piedāvāti visi izglītības līmeņi, tai skaitā profesionālā izglītība un pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, tiks nodrošināts daudzpusīgs, reģiona attīstības vajadzībām atbilstošs izglītības piedāvājums efektīvi pārvaldītā institucionālā struktūrā, uzsvēra IZM.

Paredzēts, ka koledžas integrācija DU ļaus efektīvi izmantot augstākās izglītības un zinātnes resursus, paaugstinot studiju programmu kvalitāti un stiprinot to sasaisti ar zinātnisko pētniecību.

Koledža pašreiz īsteno ļoti nelielu izglītības programmu skaitu, divos studiju virzienos īstenojot četras pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas. Profesionālās izglītības jomā koledžā ir divas programmas, no kurām vienas īstenošana sākta 2016./2017.akadēmiskajā gadā. Kopumā koledžā mācās 274 audzēkņi, savukārt koledžā strādājošā personāla skaits pamatdarbā ir 41, no tiem akadēmiskais personāls, kuram koledža ir ievēlēšanas vieta - deviņi, un vispārējais personāls - 32 cilvēki.

IZM pauda, ka šāda struktūra neatbilst politikas mērķim veidot studentu un mācībspēku, kā arī izglītības programmu skaita ziņā ietilpīgus studiju virzienus, kas nodrošina secīgu studiju līmeņu apguvi no pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības līdz doktorantūrai, nodrošinot sinerģiju arī ar profesionālās izglītības jomu.

Iecerēts, ka koledžas integrācija dos iespēju attīstīt esošos studiju virzienus DU, paplašinot piedāvāto studiju programmu klāstu, nodrošinot lielāku studējošo skaitu un stiprinot akadēmiskā personāla kompetenci. Integrācija ļaus koledžai turpināt arī profesionālo izglītības programmu īstenošanu, izmantojot DU sadarbības iestrādes ar reģiona darba devējiem.

Projekts paredz ar 2018.gada 1.martu reorganizēt Daugavpils medicīnas koledžu, nododot to DU. Koledža turpinās pastāvēt kā DU aģentūra "Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža", informē aģentūra LETA.

DU Senāts apņēmies pārņemt koledžu aģentūras statusā un pārņemt ar koledžas pārņemšanu saistītos nekustamos īpašumus, turpmākai izglītības funkciju nodrošināšanai.

Saskaņā ar projektā paredzēto koledžas īstenotās izglītības programmas, koledžas funkcijas, tiesības, saistības, prasības, finanšu līdzekļus, bilancē esošo kustamo mantu, lietvedību un arhīvu attiecībā uz minētajām mācību programmām pārņem aģentūra.

Plānots, ka projekta izpildes rezultātā tiks nodrošināta lielāka augstākās izglītības resursu koncentrācija Latgales reģionā, nodrošinot augstākas resursu koplietošanas iespējas, efektīvāku izglītības institūciju pārvaldību un augstāku izglītības pakalpojumu kvalitāti. Aģentūra turpinās īstenot koledžas izglītības programmas un pārņems izglītojamos, darbiniekus un pedagoģisko personālu, koledžas bilancē esošo kustamo mantu un finanšu līdzekļu atlikumu.

Atbilstoši projektam koledžas reorganizācijas rezultātā tai lietojumā nodotos nekustamos īpašumus izmantos DU, līdz ar to paredzēta to nodošana bez atlīdzības DU.

Ņemot vērā, ka aģentūra turpinās veikt koledžas funkcijas, izmantojot visa veida resursus, t.sk. finanšu resursus, ietekmes uz valsts budžetu nebūs.

IZM līdz 2017.gada 1.oktobrim jāizveido koledžas reorganizācijas komisija, iekļaujot tajā koledžas, ministrijas un Daugavpils Universitātes pārstāvjus. Reorganizācijas komisijai uzdots veikt koledžas materiālo un finanšu līdzekļu inventarizāciju, sastādīt slēguma bilanci, noteikt kustamās mantas vērtību un saistību apjomu, kā arī nodrošināt koledžas mantas, arhīva un lietvedības nodošanu aģentūrām. Tāpat IZM līdz nākamā gada 1.februārim jāsagatavo un Ministru kabinetā jāiesniedz ar koledžas reorganizāciju saistītie tiesību aktu projekti.