PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 16. aprīlis

Alfs, Bernadeta, Mintauts

Līdz 23. februārim var iesniegt pieteikumus Erasmus+ mācību mobilitātes projektu aktivitātēs
Līdz 23. februārim var iesniegt pieteikumus Erasmus+ mācību mobilitātes projektu aktivitātēs
Foto: Valsts izglītības satura centrs
Vēl līdz 23. februāra plkst. 13.00 (pēc Latvijas laika) aicinām iesniegt pieteikumus Erasmus+ mācību mobilitāšu projektu 2022. gada konkursā. Programma sniedz iespēju doties ārvalstu mobilitātē augstākās izglītības studentiem un personālam, profesionālās izglītības audzēkņiem un personālam, skolēniem un skolu personālam, kā arī pieaugušo izglītojamiem un pieaugušo izglītības personālam.

Salīdzinot ar 2021. gadu, pieejamais finansējums mācību mobilitātēm visos izglītības sektoros ir būtiski palielinājies – augstākās izglītības sektorā par 47%, savukārt skolu, profesionālās un pieaugušo izglītības sektoros par 66%. Budžeta pieaugums ļaus ievērojami kāpināt izglītojamo un personāla mobilitāšu skaitu, kas savukārt ļaus pilnveidot mācīšanas un mācīšanās kvalitāti, kā arī sekmēs izglītības iestāžu starptautiskās sadarbības kapacitāti un stiprinās to ikdienas darbības Eiropas dimensiju.

Īpaši aicinām skolas savos Erasmus+ mobilitātes projektos plānot un pieteikt ne tikai personāla/pedagogu profesionālās pilnveides aktivitātes, bet arī skolēnu grupu un/vai skolēnu individuālas īstermiņa vai ilgtermiņa (līdz pat 1 gadam) mācības partnerskolās kopā ar vienaudžiem no citām valstīm.

- Personālam (skolotājiem, direktoriem, kā arī citam izglītības iestādes pedagoģiskajam un atbalsta personālam, kas regulāri iesaistīts mācību procesa nodrošināšanā) ir iespējas doties uz:

  • kursiem, mācībām, semināriem, praktiskajām ārpusklases mācībām ārvalstīs (ilgums no 2 līdz 30 dienām);
  • darba “ēnošanu”, novērojot praktizējošus speciālistus viņu ikdienas darbā uzņemošajā organizācijā, apmainoties ar labo praksi un apgūstot jaunas prasmes un zināšanas (ilgums no 2 līdz 60 dienām);
  • norīkojumiem mācīšanai, kuros skolotāji vai cits skolu pedagoģiskais personāls pasniedz mācību stundas ārvalstu partnerskolā (ilgums no 2 līdz 365 dienām).

- Erasmus+ programmas mācību mobilitātes projektos skolu izglītības sektorā var īstenot 3 veidu aktivitātes skolēniem:

  • skolēnu grupas mobilitāte, kurā skolēnu grupas no nosūtošās organizācijas var mācīties kopā ar vienaudžiem citā valstī, skolotājiem vai citām pilnvarotām personām no nosūtošās skolas pavadot skolēnus visā aktivitātes norises laikā (ilgums no 2 līdz 30 dienām, vismaz 2 skolēni grupā);
  • skolēnu īstermiņa mācību mobilitāte, kurā skolēns var mācīties partnerskolā ārzemēs pēc individuālas mācību programmas (ilgums no 10 līdz 29 dienām);
  • skolēnu ilgtermiņa mācību mobilitāte, kurā skolēns var mācīties partnerskolā pēc individuālas mācību programmas (ilgums no 30 līdz 365 dienām).

- Skolu mobilitātes projektos iespējams īstenot arī šādas aktivitātes:

  • uzņemt ekspertus – organizācijas var uzaicināt no ārvalstīm tādus pasniedzējus, skolotājus, politikas ekspertus un citus kvalificētus profesionāļus, kuri var sekmēt mācīšanas un mācīšanās pilnveidi uzņemošajā skolā (ilgums no 2 līdz 60 dienām);
  • uzņemt citas valsts jaunos skolotājus praksē. Jūsu organizācija saņem atbalstu šīs uzņemšanas sagatavošanai, taču ceļošanas un individuālais atbalsts dalībniekiem būtu jāsedz viņu nosūtošajai organizācijai, kura šajā nolūkā var pieteikties Erasmus+ finansējumam (ilgums no 10 līdz 365 dienām);
  • organizācijas var plānot sagatavošanas vizīti, lai apmeklētu uzņemošo partneri pirms mobilitātes norises. Sagatavošanas vizīte ir projekta ietvaros plānotās personāla vai skolēnu mobilitātes atbalsta pasākums.

 

Mobilitātēm ir jānotiek ārvalstīs, kādā no ES dalībvalstīm vai Erasmus+ programmas asociētajām trešajām valstīm (Beļģija, Bulgārija, Čehijas Republika, Dānija, Vācija, Igaunija, Īrija, Grieķija, Spānija, Francija, Horvātija, Itālija, Kipra, Lietuva, Luksemburga, Ungārija, Malta, Nīderlande, Austrija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovēnija, Slovākija, Somija, Zviedrija, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija, Serbija, Turcija, Ziemeļmaķedonijas Republika).

Lai piedalītos konkursā, organizācijai ir jāraksta projekta pieteikums, kurā jānorāda savas organizācijas mērķi, izaicinājumi, vajadzības un jāizvēlas kādas un cik daudz no augstāk minētajām aktivitātēm, tiks īstenotas, lai šos mērķus sasniegtu. Vienā projektā var iekļaut un kombinēt vairākas mobilitātes aktivitātes (maksimālais skaits viena projekta ietvaros – 30). Projekta ilgums, kurā jāīsteno aktivitātes un jāsasniedz plānotie mērķi, ir no 6 līdz 18 mēnešiem. Projekts jāuzsāk laika posmā no 1. jūnija līdz 31. decembrim.

Papildu informācija par mobilitāšu projektiem pieejama Erasmus+mājaslapā, kā arī programmas vadlīnijās.