PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 28. maijs

Vilhelms, Vilis

9447.jpeg
Foto: Dglimages / 123RF
Valsts izglītības satura centrs (VISC) plāno līdz janvāra beigām sagatavot audzināšanas vadlīniju otro versiju.

VISC pēc rīkotajām sanāksmēm un diskusijām saņēma vairāk nekā 14 rakstiskus ieteikumus vadlīniju saturam. Priekšlikumi tika piedāvāti gan jēdzienu lietojumā, gan jautājumā par ģimenes un laulības jēdzieniem un to vietu vadlīnijās. VISC norāda, ka kopumā apspriežu gaitā centra izstrādātie priekšlikumi gan koncepcijas, gan vadlīniju melnraksta versijā novērtēti atzinīgi.

Pašlaik tiesību akta "Ministru kabineta noteikumi par izglītojamo audzināšanas, arī tikumiskās un valstiskās audzināšanas, vadlīnijām izglītības iestādēs un to īstenošanas vērtēšanas kritērijiem" projekta pirmajā versijā ir iekļauta preambula, kurā skaidrots tiesību akta izstrādes mērķis, vispārīgi jautājumi ar terminu definīcijām, audzināšanas mērķi un uzdevumi, izglītības procesā izkopjamās vērtības un tikumi, audzināšanas īstenošanas pamatprincipi izglītības iestādēs, valsts svētku svinēšana un valsts simbolu lietošana izglītības iestādēs un vadlīniju īstenošanas vērtēšanas kritēriji, informē ziņu aģentūra LETA.

Analizējot izteiktos priekšlikumus, līdz janvāra beigām VISC plāno sagatavot vadlīniju otro versiju un izveidot starpministriju darba grupu vadlīniju projekta tālākai izstrādei. Līdz februāra beigām paredzēta vadlīniju otrās versijas akadēmiskā ekspertīze, līdz aprīļa beigām starpministriju darba grupā VISC vadībā paredzēts izstrādāt vadlīniju projektu iesniegšanai valdībā.

VISC par būtiskiem vadlīniju izstrādē uzskata vairākus principus, kā vērtību dimensijas stiprināšana izglītībā, kompetenču pieeja, izglītības saturs mācību un audzināšanas darba veselumā, kritiskās domāšanas, morālās spriestspējas un bērna rīcībspējas aktualizēšana, praktiska lietderība, zinātniskums, sistēmiskums, dialogs un atvērtība.

Uzticēto uzdevuma veikšanu VISC īsteno trīs posmos - vadlīniju satura stratēģiskā ietvara izstrāde, pieaicinot dažādus ekspertus, sabiedriska apspriešana atvērtā konsultatīvā grupā, lai uzklausītu un saskaņotu viedokļus, un tiesību aktu projekta izstrāde starpministriju darba grupā.