PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 25. jūnijs

Maiga, Milija

7331.jpeg
Foto: hxdbzxy / 123RF
Līdz 2019.gada 1.septembrim Liepājas vakara (maiņu) vidusskola tiks pievienota Liepājas 8.vidusskolai, kura pretējā gadījumā nespētu izpildīt Ministru kabineta (MK) noteikumus par minimālo skolēnu skaitu vidusskolas posmā, šodien vienbalsīgi lēmusi pilsētas dome.

Vispārējās izglītības likuma grozījumos, kas stāsies spēkā 2020.gada 1.septembrī, paredzēti tikai divi vispārējās vidējās izglītības iestāžu tipi - vidusskolas un valsts ģimnāzijas, no vispārējās vidējās izglītības iestāžu tipoloģijas izslēdzot vakara vidusskolas. Tajā pašā laikā tiek saglabāta iespēja neklātienes un tālmācības programmas īstenot vidusskolās. Lai šo likuma prasību izpildītu, dome jau februārī lēma Liepājas vakarskolu pārsaukt par Tālmācības vidusskolu.

Tāpat normatīvie akti nosaka, ka no 2020.gada 1.septembra minimāli pieļaujamais izglītojamo skaits vidējās izglītības iestādē ir vismaz 120 audzēkņi, nodrošinot vismaz divas paralēlās klases. Skolēnu skaitam viena klasē jāsasniedz vismaz 22 jauniešus.

Izvērtējot Liepājā esošo un prognozēto vispārējās izglītības iestāžu piepildījumu, mācību telpu noslodzi un to pilnvērtīgu izmantošanu, konstatēts, ka minētajām prasībām nekvalificējas Liepājas 8.vidusskola. Ņemot vērā izglītojamo skaitu Liepājas 8.vidusskolas 10.-12. klasēs - 52 izglītojamie -, Liepājas 8.vidusskola nespēs izpildīt valdības noteikumu prasības. Tāpat vidusskolai nākotnē pastāv risks nenokomplektēt 1.klases.

Savukārt Liepājas vakara (maiņu) vidusskolas pastāvēšana esošajās ēkās Raiņa ielā 5 ir neekonomiska, ēkai nepieciešami ievērojami ieguldījumi - 52 000 eiro pagraba sienu sanācijai un telpu remontam. Tā kā atsevišķas izglītības programmas tiek īstenotas Raiņa ielā 3, arī šajā objektā jumta avārijas remontam nepieciešams ieguldīt 53 900 eiro.

Pašlaik vakarskolā mācās 302 izglītojamie no 15 līdz 50 gadiem, no kuriem trešā daļa apgūst vidējo izglītību tālmācībā. Liepājas 8.vidusskolā mācās 577 audzēkņi. Apvienojot abas skolas, veidotos spēcīga vidusskola ar audzēkņu skaitu ap 900, tas ļautu stiprināt arī skolas pedagogu potenciālu, uzsver domē. Abās skolās 16 pedagogi ir pensijas un pirmspensijas vecumā.

Liepājas 8.vidusskolā no jaunā mācību gada plānots īstenot arī pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programma "Jūras zinības", kura šogad tiek aprobēta Liepājas internātpamatskolā.

Lai stiprinātu Liepājas 8.vidusskolu arī sākumskolas posmā, tiek apsvērta iespēja skolas vienā korpusā, sakārtojot tam atbilstošu infrastruktūru, īstenot arī pirmsskolas izglītības programmu, informē aģentūra LETA.

Liepājas vakara (maiņu) vidusskolas pievienošanu Liepājas 8.vidusskolai plānots pabeigt līdz 2019.gada 1.septembrim.

Lēmums stāsies spēkā pēc Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojuma saņemšanas.

Domes sēdē arī pieņemts lēmums atzīt par spēku zaudējušu domes februāra lēmumu "Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas vakara (maiņu) vidusskola" nosaukuma maiņu".