Šogad, Latvijas simtgades gadā konkursa apbalvošanas ceremonija norisinājās īpaša vietā - Latvijas Republikas Saeimas Baltiešu zālē, kur izglītības iestādēm balvas pasniedza Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas deputāti: Marija Golubeva, Evija Papule, Iveta Benhena-Bēkena, Anita Muižniece un Ilmārs Dūrītis.

Šogad konkursa žūrija viesojās 16 izglītības iestādēs, lai novērtētu pedagogu sociālo drošību un darba koplīgumu, darba organizāciju, infrastruktūru, darba kvalitātes veicināšanu un personīgās izaugsmes iespējas, darba drošību, aizsardzību, mikroklimatu un savstarpējās attiecības, reputāciju, atalgojumu. Par pedagogiem draudzīgu var uzskatīt izglītības iestādi, kurā izveidota sakārtota sociālā, fiziskā un informatīvā vide. LIZDA konkursa žūrijas sastāvā bija Ilze Priževoite - LIZDA priekšsēdētāja vietniece, Irina Avdejeva - LIZDA eksperte vispārējās izglītības jautājumos, Ilze Siliņa - IZM Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta vecākā referente un  Ilze Dalbiņa - UNESCO LNK Izglītības sektora vadītāja.

Izglītības iestādes, kuras Latvijas simtgadē ieguva unikāla dizaina apliecinājumu un LIZDA atzītu statusu „Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2018”: Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde "Karlsons", Valmieras pilsētas 6. pirmsskolas izglītības iestāde "Kārliena", Ikšķiles pirmsskolas izglītības iestāde "Urdaviņa", Krimuldas vidusskola, Skultes pirmsskolas izglītības iestāde "Aģupīte" un Kaunatas vidusskola. 

LIZDA konkursa mērķis – veidot darba devēju lielāku izpratni par cienīgiem darba apstākļiem pedagogiem un veicināt darba vides pilnveidi, lai tā kvalitatīvi nodrošinātu

pedagogu profesionālo darbību un apmierinātu sabiedrības vajadzības pēc kvalitatīvas izglītības. 

Svarīgi, ka šāda satura konkurss notiek sadarbībā ar Saeimas deputātiem, kur politikas veidotāji var diskutēt par aktuāliem jautājumiem ar nozares pārstāvjiem, tādējādi stiprinot savstarpējo sadarbību nākotnē.