PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 26. maijs

Eduards, Edvards, Varis

9272.jpeg
Foto: Anete Kluce
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) aicina pašvaldības izturēties ar izpratni pret tiem darbiniekiem, kas piedalīsies streikā.

Streiku likums paredz, ka streika laikā darbinieki, kas tajā piedalās, nesaņem darba samaksu un darba devējs par šiem darbiniekiem neizdara sociālās apdrošināšanas iemaksas, ja vien kolektīvā interešu strīda puses nav vienojušās citādi. LIZDA izsaka pateicību tām pašvaldībām, kuras pieņēma lēmumu atbalstīt pedagogus un apmaksāt streika dienu. Vienlaikus LIZDA lūdz arī pārējās pašvaldības izvērtēt šādu iespēju.

LIZDA uzsver, ka lēmums par streiku nav vēršanās pret pašvaldībām, bet prasība valdībai uzņemties atbildību par pastāvošo nevienlīdzīgo situāciju, ilgstoši nerisinātām izglītības nozares problēmām, gadiem nepildītajiem solījumiem un spēkā esošu normatīvo aktu neievērošanu.

Arodbiedrība izsaka pateicību visām pašvaldībām, kuras sniedz finansiālo ieguldījumu izglītības un sporta jomā, īpaši uzsverot gandarījumu par papildu nepieciešamā atbalsta personāla nodrošināšanu izglītības iestādēs, pedagogu sociālajām garantijām, pedagogu darba algas paaugstināšanu, pirmsskolas un interešu izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas nodrošināšanu no pašvaldības līdzekļiem.

Jau vēstīts, ka 27.novembrī paredzētajā streikā piedalīsies 850 izglītības iestādes. Streikā piedalīsies gan vispārizglītojošās skolas, gan pirmsskolas izglītības iestādes, gan sporta skolas, gan internātskolas, gan arī augstskolas un zinātnes iestādes.

LIZDA izvirzīs divas prasības. Pirmkārt, novirzīt rezervētos deviņus miljonus eiro jau esošo noteikumu pilnveidei, lai uzlabotu darba samaksas nosacījumus visiem nozarē strādājošajiem, īpaši uzsverot pirmsskolas, mazo skolu, atbalsta personāla stāvokļa uzlabošanas nepieciešamību, kā arī pilnveidot pedagogu darba samaksas jauno modeli, ņemot vērā LIZDA priekšlikumus. Otrkārt, arodbiedrība prasīs nodrošināt finansējumu augstākajai izglītībai un zinātnei.