PIESLĒDZIES E-KLASEI

Piektdiena, 2024. gada 24. maijs

Ilvija, Marlēna, Ziedone

8811.jpeg
Foto: wavebreakmediamicro / 123RF
Turpmāk tiks nodrošināta līdzdalība augstākās izglītības kvalitātes un darbinieku interešu aizstāvības jautājumu risināšanā.

To panākusi Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) – tā būs iekļauta novērotāja statusā Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas komisijā un Studiju virziena novērtēšanas komisijā.

Ministru kabineta komitejas (MKK) sēdē tika izskatīti jautājumi par augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumiem, kā arī studiju programmu licencēšanas noteikumiem. LIZDA izvirzīja prasību par tās iekļaušanu augstākās izglītības akreditācijas un studiju virzienu izvērtēšanā, lai veicinātu procesu caurskatāmību un objektivitāti, informē ziņu aģentūra LETA.

Normatīvie akti vēl jāapstiprina valdībai.

LIZDA ir pārliecināta, ka arodbiedrības panāktās prasības apstiprināšana MKK ir būtisks solis sociālā dialoga veicināšanā starp iesaistītajām pusēm. Augstākās izglītības licencēšanas un akreditācijas procesā piedalīsies gan studējošo, gan darbinieku pārstāvis, tādējādi sekmējot lielāku un pilnvērtīgāku līdzdalību augstākās izglītības kvalitātes jautājumu risināšanā. Piešķirtais novērotāja statuss LIZDA ļaus rūpīgi vērtēt, vai tiek ievērotas visas darbinieku tiesības un intereses.