PIESLĒDZIES E-KLASEI

Sestdiena, 2024. gada 22. jūnijs

Laimdots, Laimiņš, Ludmila

9559.jpeg
Foto: dolgachov / 123RF
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) un Latvijas Izglītības vadītāju asociācija (LIVA) strādā pie alternatīva pedagogu algu modeļa pilnveides.

10.februārī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) un Latvijas Izglītības vadītāju asociācija (LIVA) tikās, lai kopīgi izvērtētu alternatīvu pedagogu darba samaksas modeli, ko, konsultējoties ar LIZDA un LIVA, izstrādājis Ikšķiles vidusskolas direktors Česlavs Batņa. Sanāksmes laikā organizācijas konceptuāli atbalstīja direktora izstrādāto modeli un vienojās veidot darba grupu, lai pilnveidotu alternatīvo modeli un drīzumā to prezentētu Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM), nozarē strādājošajiem un sabiedrībai. Pirmā darba grupas sanāksme notiks 11.februārī, plkst. 10:00, LIZDA birojā, informē Dita Kalniņa, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības sabiedrisko attiecību speciāliste.

Ņemot vērā konstruktīvās pamata iestrādnes alternatīvajā modeļa versijā, LIZDA un LIVA vienojās veidot darba grupu, izvirzot trīs pārstāvjus no katras organizācijas, lai vienotos par vairākiem būtiskiem jautājumiem, kuri izskanēja sanāksmes laikā. Darba grupā jāvienojas, kā tiks sadalīts laiks mācību stundu gatavošanai dažādos mācību priekšmetos, kā veidosies slodze pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem un kāda būtu vēlamā proporciju sadale starp skolēnu skaitu un izglītības iestādes administrāciju un atbalsta personālu, kā arī citām būtiskām niansēm.

LIZDA un LIVA darba procesa gaitā plāno sadarboties arī ar Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas lielo pilsētu asociāciju, kā arī aicinās iesaistīties IZM pārstāvjus.

Alternatīvais pedagogu darba samaksas modelis paredz visiem pedagogiem (neatkarīgi no skolēnu skaita skolā) EUR 1150.00 lielu atalgojumu par 40 stundu darba nedēļu, līdz ar to tiktu mazināta nevienlīdzība starp dažādās izglītības iestādēs un pakāpēs strādājošajiem, piemēram, pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem salīdzinājumā ar vispārizglītojošo iestāžu pedagogiem. Šajā modeļa versijā paredzēta arī 30% piemaksa pedagogiem, ko nosaka izglītības iestādes vadītājs pēc noteiktiem kritērijiem. LIZDA un LIVA rosina valstiskā līmenī izstrādāt vienotus piemaksas pamatkritērijus, ņemot vērā pedagogu darba kvalitāti, darba stāžu u.c. Tāpat par kritērijiem jāvienojas arī pašvaldībās un izglītības iestādēs.

Kopumā šī modeļa versija vērtējama kā caurskatāmāka un saprotamāka, pedagogiem būs daudz vieglāk orientēties, kā veidojas viņu individuālā darba slodze un attiecīgi - darba alga.

Kā zināms, IZM izstrādātais pedagogu atalgojuma modelis netika atbalstīts, jo, ieviešot piedāvāto Ministru kabineta noteikumu projektu, daudzu pedagogu atalgojums samazinātos. Vairāki sociālo partneru priekšlikumi netika ņemti vērā, savukārt IZM prezentētās pēdējās modeļa iestrādnes vēl joprojām nav iespējams objektīvi izvērtēt, jo tām trūkst pamatotu aprēķinu.