Tāpat LIZDA vēlas panākt "Speciālās izglītības skolotāju, sporta skolotāju un pirmsskolas skolotāju izdienas pensiju likuma" pieņemšanu.

Parakstu vākšanas kampaņa izglītības iestādēs visā Latvijā notiks līdz 13.jūnijam un savāktie paraksti tiks iesniegti Saeimas priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei, un Ministru prezidentam Mārim Kučinskim.

"Vēstuļu kampaņa paredzēta no 4.jūnija līdz 8.jūnijam, kad piecas dienas masveidā tiks sūtītas e-pasta vēstules Saeimas priekšsēdētājai, Ministru prezidentam, Saeimas koalīcijas frakcijām, izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadurskim, kā arī finanšu ministrei Danai Reizniecei-Ozolai aicinot aktīvi rīkoties, lai izpildītu iepriekš minētās prasības," informē J.A.Cīrulis.

Pēc viņa teiktā, LIZDA jau ilgstoši akcentē nevienlīdzību pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba slodzes noteikšanā un darba samaksas apmērā, salīdzinot ar citās izglītības pakāpēs strādājošajiem pedagogiem.

Patlaban pedagogiem, kuri strādā ar bērniem vecuma posmā no 1,5 līdz četri gadi, atalgojums tiek nodrošināts no pašvaldību budžeta, līdz ar to atalgojuma apmēru ietekmē katras pašvaldības finansiālās iespējas.

LIZDA pārstāvis atgādina, ka 1993.gadā tika pārtraukta izdienas pensiju piešķiršana pedagogiem, taču arodbiedrība uzskata, ka šis jautājums pakāpeniski risināms, nodrošinot izdienas pensijas piešķiršanu trīs pedagogu grupām. "Pedagogi pēc 50 gadu vecuma bieži saskaras ar fiziskās veselības traucējumiem, kas rada problēmas darba pienākumu izpildē. Šie jautājumi ir aktualizēti vairāku gadu garumā un arodbiedrība runājot ar politiķiem pirms 12.Saeimas vēlēšanām, panāca, ka šie jautājumi ir iekļauti LIZDA un visu Saeimā pārstāvēto partiju sadarbības līgumos. Atbildīga rīcība un doto solījumu izpilde no politiķu puses šo jautājuma risināšanā nav sagaidīta līdz šim brīdim," apgalvo J.A.Cīrulis.

Minēto jautājumu risināšanā biedrības pārstāvji vairākkārt pauduši viedokli Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā, Ministru kabineta sēdēs, Nacionālā trīspusējā sadarbības padomē, tikusies gan ar M.Kučinski, K.Šadurski un Finanšu ministrijas pārstāvjiem, kā arī vērsusi citu atbildīgo personu uzmanību uz notiekošo, informē aģentūra LETA.

Kā informē J.A.Cīrulis, LIZDA Padome šī gada martā pieprasījusi tikšanos ar M.Kučinski, kā arī ar K.Šadurski un D.Reiznieci-Ozolu, lai pārrunātu iepriekšminēto jautājumu risināšanu. Ņemot vērā, ka atbilde netika saņemta un tikšanās nav notikusi, nolemts īstenot vēstuļu un parakstu vākšanas kampaņas.