J. Skujāns pauda, ka LLU vadību bažīgu dara izglītības un zinātnes ministra Vjačeslava Dombrovska izteikumi par LLU nākotnes perspektīvu atteikties no valsts budžeta finansētajām studiju vietām jomās, kuras nav saistītas ar universitātes specializāciju un kurās specializējas citas Latvijas augstskolas, vēsta ziņu aģentūra LETA.

"Šāda ministra nostāja ir pretrunā ar universitātes statusu un mazina tās konkurētspēju. Esošajā situācijā nedrīkst ignorēt faktu, ka LLU darbība ir vērsta ne tikai uz atsevišķu nozaru, bet arī uz Latvijas lauku attīstību kopumā, tā izveidojusies par nozīmīgu intelektuālo centru kā visā valstī, tā Zemgales reģionā, Jelgavā un tuvējās pilsētās, kur tā ir vienīgā augstākās izglītības iestāde," uzskata J. Skujāns.

Lai sekmīgi pildītu kopējās Eiropas Savienības lauksaimniecības politikas pamatprincipus, kas paredz ne tikai lauksaimnieciskās ražošanas, bet arī lauku ilgtspējīgu attīstību, LLU kā augstākās izglītības iestāde nevar piekrist Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) centieniem krasi samazināt tās atbildības jomas.

IZM vēlme ir universitātes pamatdarbību reducēt uz šauru lauksaimniecības un mežsaimniecības studiju programmu īstenošanu, LLU kā vienīgajā Zemgales reģiona augstskolā pārtraucot vai radikāli samazinot citu ar reģiona un Jelgavas pilsētas attīstību saistītu un pieprasītu speciālistu sagatavošanu.

LLU vēlas norādīt, ka pēdējo gadu laikā, strādājot Zemkopības ministrijas (ZM) pakļautībā, universitātē pedagoģijā un socioloģijā jau panākts budžeta vietu samazinājums par 40 procentiem, bet ekonomikā - par 20 procentiem, pārdalot finansējumu par labu izmaksu ziņā dārgākiem studiju virzieniem - veterinārmedicīnai un lauksaimniecībai, tanī pašā laikā zinām, ka līdzīgi nav rīkojušās pārējās universitātes un augstskolas. Turklāt minētais 40 procentu samazinājums pedagoģijā un socioloģijā mūsu universitātē jau dubulti pārsniedz IZM pašreizējo uzstādījumu par studiju vietu samazinājumu 20 procentu apmērā nākamajā gadā.

Daudzo LLU piedāvāto studiju virzienu apguve notiek integrēti, nodrošinot specializāciju vai nu lauksaimniecībā, vai lauku attīstībā, piemēram, topošie ekonomisti specializējas agrārajā ekonomikā un bioekonomikā - šādus kombinētus risinājumus nepiedāvā neviena cita universitāte valstī.