2013.gada 2.septemrī privātajās izglītības iestādēs 1.-12.klasēs mācības uzsāka 4383 bērni, savukārt 2014.gada 27.maijā šo skolu audzēkņu skaits pieaudzis līdz 4705 izglītojamajiem, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Krasāka izmaiņu dinamika vērojama 2013./2014.mācību gada pirmajā semestrī, kad audzēkņu skaits kāpis par 239 bērniem. Izglītojamo skaita būtisks pieaugums privātajās izglītības iestādēs 1.-12.klasēs ir neklātienes izglītības programmās. No kopējā izglītojamā skaita pieauguma privātajās izglītības iestādēs, t.i., 322 izglītojamajiem, 60% jeb 193 izglītojamie izvēlējās apgūt neklātienes izglītības programmas.

Lielākais izglītojamo skaita pieaugums 2014.gada 27.maijā salīdzinājumā ar izglītojamo skaitu izglītības iestādē 2013.gada 2.septembrī novērots Rīgas 1.vidusskolā, kur mācību gada beigās reģistrēts par 187 izglītojamajiem jeb 52,1% vairāk nekā tā sākumā. Vērā ņemams audzēkņu skaita pieaugums bijis arī Tālmācības vidusskolā Rīgas Komercskola, kur izglītojamo skaits palielinājies par 39 izglītojamajiem jeb 28,9%.

Tāpat IZM ir konstatējusi tendenci, ka privātajās izglītības iestādēs pieaug licencēto neklātienes izglītības programmu skaits. Līdztekus šīs izglītības iestādes aktīvi aicina izglītojamos iegūt izglītību viņiem ērtākā veidā, tas ir, tālmācības formā.