PIESLĒDZIES E-KLASEI

Piektdiena, 2024. gada 14. jūnijs

Saiva, Saivis, Santis, Sentis, Tija

10262.jpeg
Foto: bialasiewicz'bialasiewicz / 123RF
2015./2016. mācību gadā vairāk nekā deviņi tūkstoši skolēnu apguva jaunu mācību priekšmetu – Datoriku.

Pilotprojekta ietvaros 1. līdz 9. klases skolēni mācījās ne vien izmantot tehnoloģijas, bet arī izprast to darbību un pašiem radīt ko jaunu. Pirmo mācību gadu skolotāji vērtē pozitīvi un atzīst, ka mācību priekšmets Datorika veicina skolēnu sekmes arī citos mācību priekšmetos.

Diskusijas par to, ka skolās nepieciešama agrīnāka digitālo prasmju apguve, sākās jau pirms vairāk nekā diviem gadiem. Lai šo jautājumu risinātu kompleksi, tika pieņemts lēmums veidot jaunu mācību priekšmetu – Datoriku (Computer science). Nosaukums nav izvēlēts nejauši, jo aptver nozari, ko ikdienā saprotam ar vārdiem: datorzinātne, informātika, informācijas tehnoloģijas un citiem.

Kopš septembra, balstoties uz īpašas darba grupas izstrādātu saturu, vairāk nekā 150 Latvijas skolās notiek jaunā mācību priekšmeta izmēģināšana jeb aprobācija. Programmas mērķis ir sekmēt zināšanas un praktiskās prasmes datorikā. Apgūtie mācību temati ir, piemēram, jēgpilna programmatūras un programmvadāmo ierīču izmantošana, drošības ievērošana, loģiskā un algoritmiskā domāšana un citi.

“Izglītības saturam jāiet līdzi laikam, tāpēc šī pilotprojekta mācību programma nemitīgi tiek papildināta. Informācijas tehnoloģijas attīstība strauji iet uz priekšu un to, ko šobrīd mācām bērniem Datorikā, iespējams pēc dažiem gadiem vairs nemācīsim, bet mācīsim par tām lietām, par kurām šodien pat nenojaušam. Tas aprobāciju padara par profesionālu izaicinājumu gan satura izstrādātājiem, gan skolotājiem,” skaidro Valsts izglītības satura centra pārstāvis Viesturs Vēzis.

Programmas apguvē tika iesaistīti vairāk nekā 9000 skolēni no 1. līdz 7. klasei. Visaktīvāk skolas jauno priekšmetu ieviesušas mazākajās klasēs – 1. – 3. klašu grupā jauno priekšmetu apguva 99 Latvijas skolās. Kopumā aprobācijai izveidotas piecas programmas, kas paredzētas dažādām klašu grupām. Papildus četriem pamata līmeņa mācību programmu paraugiem izveidota arī īpaša, padziļināta programma skolēniem, kuri vēlas apgūt programmēšanu un algoritmus. Šī programma aprobēta 18 skolās.

Jūnija sākumā Datorikas mācību programmu aprobācijā iesaistīto skolu pārstāvju un metodisko apvienību vadītāju seminārā notika pirmo rezultātu izvērtēšana. Anketās, ko aizpildīja vairāk nekā 200 skolotāju, norādīts, ka galvenie priekšmeta ieguvumi ir algoritmiskās un loģiskās domāšanas attīstība – tā domā 74% aptaujāto. Savukārt 89% pilotskolu skolotāju atzina, ka Datorikā apgūtais ir noderīgs arī citu mācību priekšmetu apguvē. Skolotāju aptauja liecina, ka visvairāk uzlabojusies bērnu izpratne par drošību digitālajā vidē, kā arī spējas izmantot dažādus informācijas avotus un kritiski izvērtēt to ticamību.

Viesturs Vēzis stāsta, ka Datorikas priekšmets ir ļoti labs piemērs privātai un publiskai partnerībai – Datorikas apguve balstīta uz sociālā izglītības projekta Start(IT) izveidotā metodiskā nodrošinājuma bāzes, ko finansējis IT uzņēmums Accenture. Uzņēmuma pārstāvis Jānis Paksis stāsta: “Accenture mērķis ir radīt bērniem izpratni par datorzinībām, kas iekļauj dažādas zināšanas, piemēram, attēlu, video apstrādi, aplikāciju veidošanu, drošību internetā, arī programmēšanu. Visiem nav jākļūst par datorspeciālistiem, tomēr esmu pārliecināts, ka lielākajai daļai šo bērnu digitālās prasmes noderēs gan mācībās, gan vēlāk darbā.”

Datorikas pilotprojekts ir pirmais solis jaunā, kompetencēs balstītā, izglītības standarta ieviešanai, ko plānots izstrādāt līdz 2018. gadam. Programmas satura izstrādē tiek izmantota labāko skolotāju pieredze un nemitīgi ieviesti jauninājumi. Paredzēts, ka 2018./ 2019. mācību gadā Datorikas apguve varētu kļūt par obligātu jau no sākumskolas vecuma.