PIESLĒDZIES E-KLASEI

Trešdiena, 2024. gada 22. maijs

Emīlija

8827.jpeg
Foto: stylephotographs / 123RF
Jaunā mācību satura plānošanā un īstenošanā īpaša uzmanība tiek pievērsta integrētām mācībām, šodien žurnālistiem pastāstīja projekta "Skola 2030" mācību satura ieviešanas vadītāja Zane Oliņa.

Z.Oliņa pastāstīja, ka jaunajā mācību saturā paredzētas vairākas būtiskas pārmaiņas "stundu sarakstā" - otrā svešvaloda tiks mācīta nevis no 6.klases, bet no 4.klases, sociālās zinības un vēsture tiks mācīta 4-6.klasē, Latvijas un pasaules vēsture tiks mācīta kopā. Literatūras mācību priekšmets tiks iekļauts kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā. Tāpat izveidota sports un veselības joma, kā arī ieviests jauns mācību priekšmets "Drāma".

Tehnoloģiju mācību jomā iekļauti tādi mācību priekšmeti kā "Dizains un tehnoloģijas" 1.-9.klasei, "Datorika" 1.-9.klasei, "Inženierzinības" 7.klasei, kā arī datorika, dizains un tehnoloģijas, programmēšana padziļinātai apguvei vidusskolā, informē aģentūra LETA.

Z.Oliņa skaidroja, ka viena no būtiskām pārmaiņām mācību satura plānošanā un īstenošanā ir integrētas mācības.

Jaunajā mācību saturā notiks uzsvaru maiņa mācību satura plānošanā un īstenošanā. Sasniedzamie rezultāti formulēti septiņās mācību jomās, katrā no tām nosakot "lielās idejas", kas ļautu mazināt fragmentāciju un sekmēt dziļāku izpratni. Tāpat tiks nodrošināta vispārīgo jeb caurviju prasmju apguve - to paredzēts ieviest visos priekšmetos, sadarbojoties visiem skolotājiem, lai šīs prasmes pēctecīgi attīstītu. Savukārt tādas jomas kā veselība, drošība, medijpratība u.tml. būs apgūstamas integrēti, neveidojot atsevišķus priekšmetus.