"Viens no svarīgiem aspektiem, ieviešot pedagogu darba samaksas jauno modeli, ir atalgojumam pieejamā finansējuma efektīva pārvaldība un caurskatāmības nodrošināšana tā izlietojumā," akcentē izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile, aicinot sadarbības partnerus kopā ar Izglītības un zinātnes ministriju rast labāko risinājumu tā panākšanai.

Lai nodrošinātu valsts budžeta mērķdotācijas valsts, pašvaldību un privātpersonu dibināto izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai izlietojuma pārskatāmību, kontroli un sabiedrības informētību, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) izstrādājusi priekšlikumu, kas paredz pašvaldībām un ministrijām reizi mēnesī publicēt savās mājaslapās tās dibināto izglītības iestāžu pedagogiem izmaksātu atalgojumu. Savukārt privātajām izglītības iestādēm piešķirtā finansējuma apmērs tiktu publicēts IZM mājaslapā, informē IZM pārstāve Laura Zaharova.

"Nav šaubu, ka pedagogu atalgojums nav pietiekams un tas jāpalielina. Ministru prezidentes stingra prasība finansējuma piešķiršanai pedagogu atalgojuma jaunā modeļa ieviešanai un pedagogu darba samaksas paaugstināšanai ir sistēmas sakārtošana un strukturālo reformu īstenošana, kā arī zemāko skolotāju algu palielināšana ar jauno modeli. Ar sagatavoto priekšlikumu vēlamies novērst dažādās spekulācijas par pedagogu darba samaksas apmēru un padarīt sistēmu pārskatāmu," skaidro izglītības un zinātnes ministre, norādot, ka par publicējamās informācijas apmēru un veidu tiks diskutēts ar sociālajiem un sadarbības partneriem, lai vienotos par atbilstošāko risinājumu.

Pārejot uz jaunu finansēšanas un darba samaksas modeli, nepieciešams atspoguļot esošo pedagogu atalgojuma līmeni, lai sabiedrībā radītu priekšstatu un izpratni par pedagoga atalgojuma pieauguma nepieciešamību un darba laika noteikšanu, kas ir atšķirīgs no izglītojamajam mācību gadā noteiktās slodzes.

Valsts sektorā strādājošo, tostarp pedagogu, atalgojuma publiskošana notiek, piemēram, Norvēģijā un Somijā.