PIESLĒDZIES E-KLASEI

Trešdiena, 2024. gada 29. maijs

Maksis, Raivis, Raivo

7929.jpeg
Foto: Ernests Dinka, Saeimas Kanceleja
Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile vakar piedalījās konferencē „Efektīvas augstākās izglītības veidošanas aktuālie izaicinājumi Latvijā”.

Tajā M. Seile klātesošajiem pauda savu redzējumu par prioritātēm augstākajā izglītībā un piedalījās ekspertu diskusijā par tādām tēmām kā efektīva augstskolu pārvaldība, investīciju piesaistīšana un augstākās izglītības kvalitātes palielināšana, informē Izglītības un zinātnes ministrija.

Savā uzrunā ministre uzsvēra kvalitātes izšķirošo nozīmi augstākajai izglītībai izvirzītā mērķa īstenošanā - tautsaimniecības izaugsmei nepieciešamo cilvēkresursu pilnvērtīgā attīstīšanā.

M. Seile uzsvēra nepieciešamību veicināt Latvijas augstākas izglītības iekļaušanos Eiropas augstākās izglītības telpā un aktīvāku kopīgu studiju programmu īstenošanu, kas veicinātu studentu mobilitāti un Latvijas augstākās izglītības internacionalizāciju. Tikpat svarīgi ir nodrošināt pētniecībā balstītas augstākās izglītības attīstību, veicinot studējošo iesaisti aktuālos, nozares vajadzībām orientētos pētījumos, savu pārliecību pauž ministre.

Kvalitatīva augstākā izglītība nav iedomājam bez akadēmiskā un pētniecības darba vienotības, caurskatāmas un konkurētspējīgas mācībspēku atalgojuma politikas, pasniedzēju mobilitātes un pieredzes apmaiņas, ir pārliecināta  Mārīte Seile. Augstskolām jāveicina pasniedzēju iesaistīšanās pētniecības darbā starptautiskajā telpā, kā arī aktīvāk jāpiesaista ārvalstu mācībspēki.

Tāpat M. Seile atzīmēja augstskolu un ministrijas konstruktīvo sadarbību augstākās izglītības trīs pīlāru finansēšanas modeļa izstrādē, kam lielā mērā jānodrošina izmaksu efektivitāte kvalitatīvas augstākās izglītības nodrošināšanā.

Konferenci rīkoja Latvijas Universitāte un Latvijas Organiskās sintēzes institūts.