Kursu ietvaros jauniešiem apgūst gan pamatskolas un 10. klases mācību vielu, kas var būt jau ir piemirsusies, gan jaunas tēmas un matemātiskās metodes, gan arī terminoloģiju. Tas viss nepieciešams, lai jaunietis spētu matemātiku un matemātisko domāšanu veiksmīgi pielietot ikdienā gan standartuzdevumu, gan mazāk tipisku problēmu risināšanā.

Kursu mērķis ir veidot un attīstīt viņu matemātiskās iemaņas un izpratni, gatavojoties mācībām angļu valodā augstskolās Latvijā vai ārzemēs vai Londonas Universitātes "Starptautiskās sagatavošanas programmas" iestājeksāmenam.

Mācības sāksies 26. septembrī,  nodarbības notiks reizi nedēļā - ceturtdienu vakaros.

Lai apmeklētu kursus, nepieciešams nokārtot angļu valodas zināšanu testu, kā arī apmeklēt interviju. Pieteikšanās kursiem noris līdz 22. septembrim.

Sīkāka informācija šeit.

Reklāmraksts