Šajā mācību gadā darbību sākušas vairāk nekā 250 tā saucamās mazās skolas, kurās mācās mazāk nekā 100 skolēni, informē ziņu aģentūra LETA.

Vairums no tām ir pamatskolas un sākumskolas, kurām skolu tīkla sakārtošanas procesā noteikta īpaša loma, proti - sākumskolas izglītība jānodrošina pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, bet 7. - 9.klases tīkls tikšot pielāgots attiecīgā institucionālā tīkla specifikai. Šo uzstādījumu skolu tīkla sakārtošanai par ne īpaši ekonomisku vērtē ne tikai lielo pašvaldību pārstāvji, bet arī pašas mazās skolas.

Šogad mazākajā Latvijas skolā reģistrēti tikai 12 bērni. Konstantinovas sākumskolas pirmajā klasē mācās trīs skolēni, otrajā - viens, bet piektajā - neviens, tāpēc mācību stundas Konstantinovas sākumskolā vairākām klasēm nereti notiek apvienoti. Dagdas novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja Marija Mickeviča, kuras pārziņā atrodas mazākā Latvijas skola, norādīja, ka nākotnē Konstantinovas sākumskola, iespējams, varētu kļūt par kādas lielākas Dagdas novada izglītības iestādes filiāli.

Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) pašlaik nav iespēju tiešā veidā ietekmēt skolu tīklu, jo tā esot pašvaldību kompetence. IZM sniedz tikai galavārdu tam, ko ierosinājušas skolu dibinātājas - pašvaldības. Vienīgie veidi, kā ministrija varētu uzspiest uz pašvaldībām, ir finansējums, kas ik gadu tiek pārskaitīts pašvaldībām, kuras savukārt lemj par līdzekļu sadalījumu skolām, norāda Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktore Evija Papule

Valsts dotācija izglītības iestādēm sastāv no trim daļām - naudas pedagogu algām, mācību līdzekļiem, kā arī brīvpusdienām, skaidro E. Papule. Pārējo, piemēram, skolas uzturēšanas izmaksas sedz pašvaldība. Risinājums skolu tīkla sakārtošanai varētu būt minimālā skolēnu skaita klasē noteikšana. Lai gan par šo jautājumu tiek diskutēts ilgu laiku, tikai pavisam nesen IZM pedagogu darba samaksas modeļa izstrādes darba grupai piedāvāja apspriest pirmos iespējamos skaitļus. Tie paredz, ka 10.klasi republikas nozīmes pilsētas skolā varētu atvērt, ja tajā pieteiksies 22 bērni, reģionālās nozīmes attīstības centros - 18 bērni, bet novados - 14 bērni.