Veicot atsevišķu mācību priekšmetu stundu novērošanu, ne vienmēr ir iespējams konstatēt, vai mazākumtautību skolās vienmēr tiek ievērota licencētajā izglītības programmā noteiktā šo mācību priekšmetu mācību valodas izvēles un lietojuma proporcija.

No pedagogiem tiek sagaidīta pašu atbildība, tostarp pedagoģisku risinājumu ziņā, kā arī ieinteresētība, jo iespējas arī mazākumtautību bērniem apgūt valsts valodu nevar panākt tikai ar represīvām darbībām, informē ziņu aģentūra LETA.

Pašlaik Izglītības kvalitātes valsts dienestā (IKVD) saņemto iesniegumu izskatīšanas un izglītības iestādes, izglītības programmu akreditācijas procesa laikā tiek vērtēts, vai un kādā veidā izglītības iestāde nodrošina izglītības programmas īstenošanu atbilstoši izsniegtajai licencei. Dienests veic pārbaudes, piemēram, apmeklējot un vērojot attiecīgo mācību priekšmetu stundas, vai konkrēto mācību priekšmetu mācīšanā tiek ievērota tā saucamā valodu proporcija.

IZM norādīja, ka 2014.gadā IKVD no 452 saņemtajiem iesniegumiem tikai piecos norādīta informācija par iespējamajiem valsts valodas lietošanas noteikumu pārkāpumiem izglītības procesa nodrošināšanā.