Gada balvas piešķiršanas mērķis ir apzināt un novērtēt interešu izglītībā iesaistīto bērnu un jauniešu sasniegumus, kā arī izteikt atzinību audzēkņiem, kolektīviem un pedagogiem par sasniegumiem un ieguldījumu interešu izglītībā. Pretendentus Gada balvai interešu izglītībā var pieteikt valsts, pašvaldības iestādes, kā arī privātpersonas. Nomināciju pasniegšanas svinīgais pasākums notiks 20. novembrī Kultūras pilī Ziemeļblāzma, informē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārstāve Indra Vilde.

Gada balvu interešu izglītībā piešķirs vairākās nominācijās: „Par sasniegumiem interešu izglītībā”, „Par ieguldījumu interešu izglītībā”,  „Debija interešu izglītībā”, kā arī nominācijā „Par mūža ieguldījumu interešu izglītībā”, kurā balvu saņems pedagogs par ilglaicīgu un nozīmīgu profesionālo ieguldījumu interešu izglītības attīstībā Rīgā.  Balvas saņems audzēkņi, kolektīvi, pedagoģiskie darbinieki, kā arī jaunie pedagogi.

Pretendentus Gada balvai interešu izglītībā iespējams pieteikt līdz 15. oktobra plkst.16.00., iesniedzot nepieciešamos dokumentus RD IKSD Klientu apkalpošanas centrā, Kr. Valdemāra ielā 5. Papildinformācija, kā arī Gada balvas interešu izglītībā nolikums un saistītie dokumenti pieejami Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta mājaslapā