PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 25. jūnijs

Maiga, Milija

29074810307_993a242962_o.jpg
Foto: Gatis Dieziņš (Aizsardzības ministrija)
Brīvprātīgu militāro apmācību apguvušajiem studentiem plānots izmaksāt aptuveni 2500 eiro lielu kompensāciju, tādējādi motivējot jauniešus apgūt šo programmu un kompensēt apmācībai veltīto laiku, paredz Aizsardzības ministrijas (AM) sagatavotie noteikumu grozījumi.

AM skaidro, ka saskaņā ar Zemessardzes un Militārā dienesta likumiem Latvijas pilsoņi, kas iegūst augstāko izglītību, var apgūt speciālu militārās apmācības kursu. Arī citās NATO dalībvalstīs, piemēram, ASV un Apvienotajā Karalistē īpaši augstskolu studentiem tiek organizētas speciālas militārās apmācības programmas.

Šāda apmācību forma Latvijā tika izveidota laikā, kad vēl pastāvēja obligātais militārais dienests. Vēl trīs gadus pēc atteikšanās no obligātā militārā dienesta augstskolu studentu militārā apmācība tika turpināta, jo studentiem par šādu apmācību saglabājās interese, bet finanšu krīzes dēļ 2010.gadā AM to bija spiesta apturēt.

Lai varētu atsākt īstenot speciālo militāro apmācību augstskolu studentiem, nepieciešams aktualizēt šobrīd spēkā esošos Ministru kabineta noteikumus "Augstskolu studentu speciālās militārās apmācības kārtība", skaidro AM.

Ņemot vērā, ka 2017.gada 13.decembrī stājās spēkā grozījumi Militārā dienesta likumā, kas paredz, ka militāro apmācību apguvušajiem studentiem, kas ieguvuši augstāko izglītību, izmaksājama Ministru kabineta noteiktā kompensācija, noteikumi papildināmi ar regulējumu, kas nosaka šīs kompensācijas apmēru, izmaksas kritērijus un kārtību. Ņemot vērā, ka jāveic izmaiņas vairāk nekā pusē no šo noteikumu esošajām normām, tie ir jāizdod jaunā redakcijā.

Augstskolu studentu militārās apmācības apguve būs brīvprātīga. Studentiem, kuri vēlas apgūt militāro apmācību, jābūt zemessargiem un medicīniskajā pārbaudē atzītiem par derīgiem militārās apmācības apguvei.

Nacionālie bruņotie spēki šo apmācību iespējami vairāk īstenos no studijām brīvajā laikā, tostarp brīvdienās un vasaras brīvlaikā. Apmācība sastāvēs no šādiem secīgi apgūstamiem posmiem - kareivja pamatapmācība, jaunākā instruktora apmācība un Zemessardzes vada komandiera apmācība.

Kareivja pamatapmācība ilgs četras līdz desmit nedēļas, jaunākā instruktora apmācība - 12 nedēļas, mācības Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā - astoņas nedēļas klātienē, kas papildinātas ar tālmācības sadaļu, kas plānota vismaz 16 kredītpunktu apjomā.

Šie militārās apmācības posmi apgūstami secīgi. Kareivja pamatapmācības un jaunākā instruktora apmācības saturs būs identisks tam, kādu apgūst citi zemessargi, un abu kursu sasniedzamie rezultāti pēc iespējas tiks tuvināti apmācībai, kāda tiek īstenota profesionālajā dienestā. Gadījumā, ja students apgūs tikai kareivja pamatapmācību un jaunākā instruktora apmācību, viņš varēs turpināt dienēt Zemessardzē instruktoru sastāvā, informē aģentūra LETA.

Tām personām, kuras apgūs arī militārās apmācības noslēguma posmu, proti, Zemessardzes vada komandiera apmācību, tiks piešķirta leitnanta dienesta pakāpe dienestam Zemessardzē, bet, lai kļūtu par virsnieku profesionālajā dienestā, zemessargam jābūt iegūtai augstākajai izglītībai un būs jāapgūst tie vada komandiera kursa posmi, kas nav iekļauti Zemessardzes vada komandiera apmācībā.

Pirms jaunākā instruktora un vada komandiera apmācības tiks noslēgts līgums par militārās izglītības ieguvi. Atbilstoši šiem noteikumiem zemessargam pēc karjeras kursa pabeigšanas ir pienākums nodienēt Zemessardzē laiku, kas nav mazāks par pieciem gadiem.

Projekts paredz, ka pēc visu speciālās militārās apmācības posmu sekmīgas apguves iegūstot leitnanta dienesta pakāpi dienestam Zemessardzē, kā arī pēc augstākās izglītības - vismaz bakalaura grāda vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības - ieguves, personai izmaksā vienreizēju kompensāciju. Koledžās studējošajiem, lai kvalificētos kompensācijas saņemšanai, jāturpina studijas un jāiegūst otrā līmeņa augstākā izglītība.

Plānotās kompensācijas apmērs varētu būt 2524 eiro. Pieņemot, ka visus projekta noteiktos kritērijus izpildīs ne vairāk kā 50 studenti - zemessargi gadā, kompensāciju izmaksai provizoriski būtu nepieciešami līdz 126 225 eiro ik gadu. Kompensāciju izmaksa tiek plānota ne agrāk kā no 2021.gada, jo Zemessardzes vada komandiera apmācību, kas ir studentu speciālās militārās apmācības noslēdzošais posms, Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā sāks īstenot ātrākais ar 2020./2021.mācību gadu.

Aģentūras LETA arhīvs gan liecina, ka pērn ministrijas Saeimā piedāvātais modelis paredzēja, ka

civilo augstskolu studentiem, kuri būs izgājuši intensīvas militārās apmācības, izmaksās kompensāciju līdz 10 000 eiro.

Ņemot vērā, ka projekta īstenošana neprasa papildu ieguldījumus no augstākās izglītības institūcijām, kā arī militārā apmācība tiks īstenota tā, lai neciestu studiju process, Rektoru padome kopumā līdz šim atbalstījusi projektu, kā arī ierosinājusi par noteiktiem militārās apmācības kursiem piešķirt kredītpunktus, informēja AM.

Līdzīgs ierosinājums ir izskanējis arī no Latvijas Studentu apvienības. Šis ierosinājums pēc iespējas tiks ņemts vērā, nodrošinot augstskolām, kuru studenti apgūs militārās apmācības programmu, informāciju par Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas īstenotās apmācības saturu. Citas augstskolas, ja vēlēsies, šo apmācību varēs iekļaut izvēles jeb "C" daļā, paredz ministrijas piedāvājums.

AM sagatavotie grozījumi izsludināti valsts sekretāru sanāksmē. Tie vēl būs jāapstiprina valdībā.