PIESLĒDZIES E-KLASEI

Piektdiena, 2024. gada 19. aprīlis

Fanija, Vēsma

8945.jpeg
Foto: racorn / 123RF
Ņemot vērā ierobežotās budžeta iespējas, Izglītības un zinātnes ministrija pedagogus aicina pārkvalificēties, nevis uzstāt uz izdienas pensijām.

Kā vakar, 9.septembrī, Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā norādīja IZM pārstāve Baiba Bašķere, izdienas pensiju jautājums, iespējams, būtu skatāms citā perspektīvā, proti, ar pārkvalifikācijas palīdzību. Tas nozīmētu, ka trīs grupu pedagogi, kuriem varētu nodrošināt izdienas pensiju, - sporta, pirmsskolas un speciālie pedagogi - varētu pārkvalificēties, lai varētu mācīt kādu citu priekšmetu.

Sēdes laikā komisijas priekšsēdētāja Aija Barča jautāja, kā varētu pārkvalificēties, piemēram, sporta skolotāji. B.Bašķere uzsvēra, ka sporta skolotāji kā jebkurš cits pedagogs var pārkvalificēties par jebkura cita mācību priekšmeta skolotāju. IZM pārstāve pauda - ja sporta skolotājam ir interese un spējas matemātikā, "var pasniegt matemātiku piektajai, sestajai klasei".

A.Barča gan atgādināja, ka šiem pedagogiem, kuriem IZM piedāvā pārkvalificēties, jau ir liels stāžs un cienījams vecums.

Komisija, balstoties uz uzstādījumu vēlreiz lemt par nepieciešamību virzīt likumprojektu par izdienas pensijām trīs nozaru pedagogiem, savu nostāju nemainīja, atbalstot likumprojekta virzīšanu izskatīšanai Saeimā. Tomēr, neskatoties uz sākotnējo uzstādījumu izdienas pensiju atsevišķu grupu pedagogiem piešķirt jau 2016.gadā, patlaban tiek runāts, ka tas varētu notikt ne ātrāk kā 2017.gadā.

E-klase jau informēja, ka izdienas pensiju varētu saņemt minēto jomu pedagogi, kas būs sasnieguši 60 gadu vecumu, kuru izdienas stāžs nebūs mazāks par 30 gadiem un kuri no izdienas pensijas piešķiršanas brīža nestrādās attiecīgajā amatā. Uz izdienas pensiju nebūs tiesību personai, kura sasniegusi vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu.

No visiem pedagogu amatiem speciālās izglītības skolotājiem, sporta skolotājiem un pirmsskolas izglītības skolotājiem visvairāk būtu nepieciešamas tiesības pieprasīt izdienas pensiju pēc noteikta laika nostrādāšanas. Viņu darbs notiek tiešā kontaktā ar bērniem, kas pēc noteikta laika rada izdegšanas sindromu un saistīts ar profesionālo spēju zudumu. Tā rezultātā skolotājs nav spējīgs kvalitatīvi strādāt, teikts likumprojekta anotācijā.