PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 14. aprīlis

Gudrīte, Strauja

10293.jpeg
Foto: sifotography / 123RF
Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) aicina visus studēt gribētājus pirms pieteikšanās studijām rūpīgi izvērtēt publiski pieejamo informāciju.

Ministrija norāda, ka jāizvērtē informācija par piedāvātajām studiju iespējām un augstskolas akreditāciju, kā arī īpaši uzmanīgi būtu jāiepazīstas ar studiju līguma saturu pirms tā parakstīšanas, lai saņemtu augstāko izglītību atbilstoši savām vēlmēm un iecerēm.

Informāciju par akreditētajām augstskolām un koledžām, kā arī studiju virzienu akreditāciju var iegūt Akadēmiskās informācijas centra mājaslapā, kur pieejams gan studiju virzienu reģistrs, gan akreditēto studiju virzienu un programmu saraksts, informē Edīte Olupe, Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve.

Dati par augstskolām ir pieejami arī starptautiskajā augstskolu salīdzināšanas rīkā "U-Multirank", kurā ir iekļautas trīspadsmit Latvijas augstskolas - Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Daugavpils Universitāte, J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Banku augstskola, Liepājas Universitāte, Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, Rīgas Juridiskā augstskola, Biznesa augstskola "Turība", Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola, Transporta un sakaru institūts. Tas ļauj izvērtēt Latvijas augstskolas globālā mērogā.

“U-Multirank” ļauj studentiem izvērtēt un izvēlēties konkrētu studiju programmu, kas vislabāk atbilst viņu interesēm un sniegs vislabāko izglītības pamatu izvēlētajai karjerai. "U-Multirank" ir rīks, kas salīdzina augstskolu un koledžu rezultātus, ietverot informāciju par vairāk nekā 1300 augstākās izglītības iestādēm 90 pasaules valstīs. Reitings ir ērts lietotājiem un sniedz iespēju ikvienam esošajam un topošajam studentam interaktīvā veidā pašam salīdzināt augstskolas pēc konkrētiem kritērijiem. "U-Multirank" ir iekļauti vairāk nekā 30 kritēriji (pētniecība, docēšana, starptautiskā ievirze un citi), kuros augstskolas tiek vērtētas skalā no A (augstākais vērtējums) līdz E (zemākais).

Iesaistīšanās "U-Multirank" līdz šim ir bijusi Latvijas augstskolu brīva izvēle. Lai rosinātu Latvijas augstskolas aizvien vairāk pilnveidot studiju procesu, starptautisko sadarbību, pētniecību, reģionālo iesaisti un citus svarīgus darbības aspektus, šogad IZM līgumos ar augstskolām par budžeta vietu piešķiršanu ir ietverts nosacījums par obligātu iesaistīšanos "U-Multirank". Tādējādi interesenti varēs salīdzināt Latvijas augstskolas, kurām tiek piešķirtas budžeta vietas, ar citām “U-Multirank” sistēmā iekļautajām augstākās izglītības iestādēm.

Plašāka informācija par Latvijas augstskolām pieejama mājaslapā