Tā liecina rīkojuma projekta par RPIVA likvidāciju, pievienojot Latvijas Universitātei, protokollēmuma projekts.

Protokollēmuma projektā norādīts, ka Ministru kabinets pieņem zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam darbības periodā neiniciēs augstskolu konsolidāciju. Minētā atruna stāsies spēkā, otrdien, 21.martā, valdības sēdē atbalstot RPIVA likvidāciju, to pievienojot LU.

Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam apakšmērķis ir efektīva pārvaldība, kas paredz uzlabot resursu pārvaldības efektivitāti, attīstot izglītības iestāžu institucionālo izcilību. Šis apakšmērķis nosaka, ka augstākās izglītības jomā tiks atbalstīta augstākās izglītības iestāžu, tostarp, koledžu, savstarpējā sadarbība, veicināta augstākās izglītības iestāžu resursu konsolidācija un studiju programmu ciešāka integrācija ar industriju, informē aģentūra LETA.

Tas nozīmē, ka IZM minētajā laika periodā apņemas nerosināt augstskolu reorganizāciju.

Jautājums par IZM plāniem augstskolu tīkla sakārtošanas kontekstā aktualizējies, iztirzājot RPIVA likvidācijas plānu. IZM tika kritizēta saistībā ar ilgtermiņa augstākās izglītības tīkla attīstības koncepcijas trūkumu, kas augstskolās radīja bažas par iespējamajiem turpmākajiem ministrijas soļiem, konsolidējot augstskolu tīklu.