PIESLĒDZIES E-KLASEI

Ceturtdiena, 2024. gada 18. jūlijs

Rozālija, Roze

10434.jpeg
Foto: doodkoalex / 123RF
Ņemot vērā tehnoloģiju attīstību un ieiešanu ikdienas dzīvē, mūsdienās datorprasmes ir nepieciešamas ikvienam cilvēkam.

Par to ir pārliecināts izglītības ministrs Kārlis Šadurskis.

Stāstot par Datorikas pilotprojekta pirmā gada rezultātiem, K.Šadurskis uzsvēra, ka nereti iespējams sastapties ar situāciju, ka bērni skolā risina uzdevumus, īsti nesaprazdami, ko un kāpēc dara.

Ministrs ir pārliecināts, ka datorika attīsta algoritmisko, kritisko domāšanu un kopumā tā ļoti nepieciešama visos mācību priekšmetos. "Mūsu dzīve liecina par to, ka datorika ir pilnvērtīgs mācību priekšmets, turklāt paši skolotāji atzinuši, ka pilotprojektā apgūtais palīdzēs veidot starppriekšmetu sasaisti," sacīja K.Šadurskis.

Viņš norādīja, ka datoriku nereti izprot pārāk šauri, tomēr uz to ir jāskatās, apzinoties, ka datorprasmes mūsdienās nepieciešamas ikvienam.

"Izpratne par datoriku nepieciešama kaut vai personas drošības nodrošināšanai - kādu informāciju par sevi liekam sociālajos tīklos, kā strādājam ar dokumentiem elektroniskā formā. Nereti sastopamies ar brīnumiem, ka cilvēks nesaprot, ka to, ko viņš var atļauties savā "Facebook" lapā, tas ir publiski pieejami. Tāpēc šādas prasmes absolūti nepieciešamas," pauda ministrs.

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) prezidente Signe Bāliņa norādīja, ka datorprasmes mūsdienās pielīdzināmas lasīšanai, rakstīšanai, rēķināšanai.

"Ja ar datoriem rīkoties neprotam vai to neprotam pareizi, visiem pēc tam būs problēmas," brīdināja S.Bāliņa.

Viņa uzsvēra, ka patlaban tiek strādāts, lai datorpratība būtu kā obligāts mācību priekšmets.

LIKTA īstenotajā aptaujā mēģināts uzzināt skolotāju viedokli saistībā ar pirmo pilotprojekta gadu, kuru noslēdza 153 skolas. Aptaujā apjautāti 119 skolotāji.

Aptaujas rezultāti rāda, ka pilotprojektu kā lietderīgu novērtēja 83% aptaujāto, bet 58% uzskata, ka datorika skolēniem palīdz sekmīgāk apgūt arī citus mācību priekšmetus. Tāpat 78% skolotāju atzina, ka ar grūtībām pilotprojekta laikā nav saskārušies, kas liecinot par pārdomātiem mācību materiāliem, mācību formu.

S.Bāliņa skaidroja, ka pilotprojekta ieguvumu vidū skolotāji biežāk norādīja labu metodisko materiālu piedāvājumu. Tāpat skolotāju ieskatā pilotprojekts palīdz apgūt daudzas lietas citos mācību priekšmetos, izmantot savas prasmes un gribasspēku un palielināt intelektuālo līmeni, kā arī sekmē algoritmisko domāšanu.

Skolotāji turpmākai pilotprojekta norisei ieteica vairāk analizēt pirmsskolas vecuma bērnu spējas, kā arī pirmajās klasēs būtu labāk, ja mācītu sākumskolas skolotāji, kuriem ir pieredze strādāt ar maziem bērniem.