Lekcijas notiks plkst. 12. un tās nosaukums būs “Lielā Dabas grāmata ir rakstīta matemātikas valodā. Mums ir jāprot to lasīt”.

“Uz RTU Inženierzinātņu vidusskolu dodos ar lielu prieku, jo mums ir ļoti svarīgi ieguldīt izcilībā. Ja analizējam procesus sabiedrībā, redzam, ka aptuveni 5% cilvēku ir tie, kuri nosaka mūsu dzīves labklājības līmeni,” atklāj K.Šadurskis. Savai lekcijai viņš izvēlējies izcilā zinātnieka Galileo Galileja citātu, jo, viņaprāt, matemātika kā bāzes izglītība ir laba iespēja, lai jaunieši uz tās pamatiem būvētu zināšanu un karjeras piramīdu un prasme domāt algoritmos nepieciešama visās dzīves jomās.

RTU skola dibināta, lai dotu iespēju talantīgiem jauniešiem padziļināti apgūt eksaktās zinātnes, tā nopietni sagatavojoties inženierzinātņu studijām. “Tādēļ esam gandarīti, ka, noslēdzoties pirmajam skolas gadam, kas nesis ievērojamus rezultātus, izglītības un zinātnes ministrs grib iepazīties ar RTU Inženierzinātņu vidusskolas darbībuun dalīsies savās zināšanās ar skolas jauniešiem,” stāsta RTU rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis.

2015. gada septembrī mācības IZV 10. klasē sāka pirmie 24 skolēni, kuri apgūst Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu. Īpaša uzmanība mācību procesā ir veltīta skolēnu zinātniskajam darbam RTU fakultātēs, jau skolas solā ieinteresējot jauniešus par pētniecību un audzinot jaunu zinātnieku paaudzi, informē Baiba Roga, RTU Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste.

Pirmais mācību gads skolai nesis augstus rezultātus gan Rīgas pilsētas, gan valsts olimpiādēs. Īpaši izcili rezultāti sasniegti tieši eksaktajās zinātnēs – ķīmijā, fizikā, matemātikā un bioloģijā, IZV skolēniem iegūstot 1.–3. vietu valstī.