Tādejādi E-klase palīdzēs iegūt augstāko izglītību vienam erudītam un mērķtiecīgam Latvijas jaunietim.

“Turpinot rūpēties par izglītības kvalitāti Latvijā, esam izlēmuši veidot jaunu sadarbības projektu ar Vītolu fondu. Nākamajā mācību gadā piešķirsim stipendiju un sniegsim atbalstu vienam jaunietim, kuram tā var būt izšķirošais faktors augstākās izglītības ieguvē. Ikdienā E-klase sadarbojas ar Latvijas skolām, skolotājiem, skolēniem un vecākiem, tāpēc redzam, cik svarīgs ir kopējais atbalsts skolēnam tā izglītības un arī dzīves ceļā. Lēmums piešķirt stipendiju ir saskaņā ar E-klases ikdienas darbības mērķiem, tāpēc ceram, ka tas sniegs gandarījumu arī mūsu klientiem - E-klases lietotājiem,” norāda E-klases vadītājs Jānis Kaģis.

Savukārt Vītolu fonda vadītāja Vita Diķe uzsver, ka ir priecīga par sadarbības līguma noslēgšanu ar E-klasi. “Kādam jaunietim tiks pasniegta brīnišķīga Ziemassvētku dāvana, kas izpaudīsies kā atbalsts studijām augstskolā!” Vītolu fonda vadītāja pauda gandarījumu arī par to, ka, pateicoties E-klasei, aizvien vairāk jauniešu uzzinās par iespēju pieteikties Vītolu fonda stipendijām.

Vītolu fonda E-klases stipendijai var pieteikties skolēni, kuru vidējais vērtējums mācībās nav zemāks par 7,5 ballēm 2015./2016. mācību gada 1.semestra kopvērtējumā un kuri atbilst kādam no šiem nosacījumiem – ģimenei, kurā skolēns aug, piešķirts trūcīgas, maznodrošinātas vai daudzbērnu ģimenes statuss, skolēns ir bārenis, viņu audzina viens no vecākiem vai skolēnam izdevies sasniegt panākumus kādā no mācību priekšmetu olimpiādēm.

Potenciālie kandidāti stipendijai var pieteikties no 2016.gada 15. janvāra līdz 1.martam. Pieteikšanās un papildu informācija par dokumentu iesniegšanu publicēta Vītolu fonda mājaslapā. Stipendiāts, kurš iegūs 185 eiro lielu ikmēneša atbalstu no nākamā gada septembra līdz jūnijam, tiks noskaidrots 2016. gada maijā.  

Vītolu fonda E-klases stipendija studentam ļaus pilnvērtīgāk un mērķtiecīgāk veltīt laiku studiju procesam un zinību apgūšanai un, pateicoties šai stipendijai, Latvija kļūs par vienu izglītotu un konkurētspējīgu jaunieti bagātāka.