Tā liecina Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātais noteikumu projekts par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2017./2018.mācību gadā, informē aģentūra LETA.

Noteikumi paredz diagnosticējošo darbu 3. un 6.klašu skolēniem organizēšanu 2018.gada februārī un martā, svešvalodu centralizētos eksāmenus vispārējā vidējā izglītībā organizēt no 19.marta līdz 23.martam, savukārt pārējos valsts pārbaudījumus 9. un 12.klašu skolēniem - maijā un jūnijā.

Noteikumu projekts nosaka datumus valsts pārbaudes darbiem nākamajā mācību gadā tiem skolēniem, kuriem atbilstoši valsts vispārējās izglītības standartiem, valsts profesionālās vidējās izglītības standartam un valsts arodizglītības standartam attiecīgajā mācību gadā ir jākārto noteiktie valsts pārbaudes darbi, kā arī tiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nav varējuši kārtot valsts pārbaudes darbus noteiktajos laikos. Noteikumi nosaka arī norises laiku eksāmeniem, kurus organizē pašvaldības izglītības speciālists, izglītības pārvaldes vai izglītības iestāde.

Ņemot vērā 2017./2018.mācību gadā paredzēto valsts pārbaudījumu norises plānojumu, sertifikātus par vispārējo vidējo izglītību plānots izsniegt 2018.gada 29.jūnijā.

Lai noteikumu projekts stātos spēkā, tas vēl ir jāapstiprina valdībā.

Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2017./2018.mācību gadā".