Jauno studentu uzņemšanu pilna laika klātienes studijām bakalaura programmās "Sporta zinātne" un "Fizioterapija" ar specializāciju sporta jomā notiks divas nedēļas - līdz 25.jūlijam.

Iestājeksāmens fiziskajā sagatavotībā tikai topošajiem bakalauriem klātienes studiju uzsākšanai "Sporta zinātnē" notiks 28. jūlijā un 29. jūlijā.

Uzņemšanas rezultāti būs zināmi 30.jūlijā.

Sīkāka informācija par uzņemšanas procesu un nepieciešamajiem dokumentiem atrodama LSPA mājaslapā uznemsana.lspa.lv.

Programmā "Sporta zinātne" ir 130 valsts apmaksātas budžeta vietas, savukārt programmā "Fizioterapija" studijas notiek tikai par maksu.