2008. gadā Eiropas Savienībā (ES) bija 11% jauniešu, kuri nestrādā, nemācās un neapgūst arodu, bet laika posmā no 2010. līdz 2014. gadam šis skaits pieaudzis jau līdz 13%. Latvijā, pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem, tādi ir 11% jeb 23 tūkstoši jauniešu. Tieši tāpēc, ka Eiropas līmenī tā izvirzīta kā būtiska problēma, arī Latvijā viena no Labklājības ministrijas (LM) prioritārajām mērķa grupām ir jauni cilvēki, kuri nestrādā un nemācās. Risinājums tiek meklēts ar ES sniegto atbalstu, piemēram, pērn ES līdzfinansētās aktivitātēs Latvijā iesaistījušies vairāk nekā 15 tūkstoši jauniešu, šorīt raksta laikraksts Diena.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pārstāve Iveta Daine skaidroja, ka bezdarbnieku pabalstu gan saņem ļoti neliels skaits jauniešu, jo pabalsts nepienākas, ja nav izpildīti pamata nosacījumi – vismaz viens gads darba stāža un deviņus mēnešus veiktas sociālās iemaksas pēdējā gada laikā. Galvenie iemesli bezdarbam jauniešu vidū ir tieši motivācijas, izglītības un darba pieredzes trūkums.

Tas, ka jauniešu – bezdarbnieku problēmu būt jārisina, kļūst skaidrs, iepazīstoties ar Eurofound 2011.gada aprēķiniem, proti, zaudējumi, ko ES rada šī konkrētā iedzīvotāju grupa, mērāmi aptuveni 153 miljardu eiro apmērā. Valstu līmenī visaugstākās absolūtās izmaksas ir Itālijā, kam seko Francija un Lielbritānija, attiecīgi 32,6 miljardi, 22 miljardi un 18 miljardi eiro. Savukārt Latvijā ikgadējie zaudējumi sasniedz vairāk nekā 2% no IKP.

Meklējot risinājumus, 2014.gadā visās ES dalībvalstīs ieviesta Jauniešu garantijas programma. Ja secināts, ka cilvēkam trūkst izglītības, viņam palīdz integrēties izglītības sistēmā, savukārt, ja izglītība ir atbilstoša, tiek piedāvāts atbalsts, lai jaunietis nonāktu darba tirgū. Pērn šo iespēju izmantojuši vairāk nekā 15 tūkstoši jauniešu vecumā no 15 līdz 29 gadiem. Visu mērķa grupu gan tik un tā aptvert nav iespējams, jo daudziem trūkst motivācijas un vēlmes iesaistīties.