Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) piedāvā grozījumus Vispārējās izglītības likumā ar 2015.gada 1.septembri par vienu stundu palielināt likumā noteikto maksimālo mācību stundu slodzi nedēļā pamatizglītības programmā, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Lai varētu palielināt mācību priekšmeta "Sports" apguvei paredzēto minimālo (obligāto) stundu skaitu no divām stundām līdz trīs stundām nedēļā, esot divas iespējas - jāsamazina kādam citam mācību priekšmetam paredzētais minimālais stundu skaits nedēļā vai arī par vienu stundu jāpalielina maksimālā mācību slodze nedēļā.

Ministrija vienlaikus apzinoties, ka slodzes palielināšana ir saistīta ar papildus nepieciešamo finansējumu pedagogu darba samaksas nodrošināšanai. Izvērtējot iepriekšminētās alternatīvas, IZM par atbilstošāko risinājumu atzīst maksimālās mācību stundu slodzes nedēļā pamatizglītības programmā palielināšanu par vienu stundu katrā klašu grupā.

Taču, ņemot vērā, ka minētā pasākuma īstenošanai nepieciešams izdarīt grozījumus Vispārējās izglītības likumā, kā arī jautājums saistīts ar papildu finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta, trešo mācību stundu nedēļā mācību priekšmetā "Sports" varot ieviest ne ātrāk par 2015./2016.mācību gadu.

Lai paaugstinātu skolēnu fiziskās aktivitātes līmeni papildus trešās mācību stundas nedēļā ieviešanai sportā IZM, sabalansējot formālās un neformālas izglītības piedāvātās iespējas, nodrošinās interešu (ārpusstundu) izglītības programmu, kurā ietverts noteikts sporta izglītības saturs, pieejamību visās vispārējās izglītības iestādēs. Tādējādi pēc pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmās ietverto mācību stundu beigām 1.-12.klašu audzēkņiem varētu nodrošināt vismaz vienu papildu sporta nodarbību nedēļā.

Tādejādi 1.-12.klašu audzēkņiem ar 2015./2016.mācību gadu varētu tikt nodrošinātas vismaz četras sporta nodarbības nedēļā, proti, trīs obligātās mācību priekšmeta "Sports" stundas un viena sporta nodarbība interešu izglītības programmā.