Pasākumu skolēniem tradicionāli rīko Ādažu Eiropas klubs “Mazie eiropieši” un Latvijas skolu Eiropas klubu koordinatori, biedrība “Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai”.

Ādažu vidusskolā pulcēsies skolēni un skolotāji, pārstāvot Ventspils, Kuldīgas, Jelgavas, Daugavpils un citas Latvijas pilsētas. Konferences tēma ir “Veido līderi sevī!”, informējot jauniešus par to, kādi procesi notiek pasaulē, kā tie ietekmē ikkatra ikdienu, un kādos veidos līderības uzņemšanās un līdzdalība jaunatnes politikā var mainīt jauniešu dzīvi un tās kvalitāti. Pasākuma ietvaros tiks diskutēts arī par ERASMUS+ programmas nozīmi Eiropā un Latvijā, kā arī salīdzināta Eiropas klubu darbība Latvijā un Polijā. Līdzdalība konferencē jauniešiem attīstīs izpratni par līdzdalību savas nākotnes veidošanā, radīs jaunas idejas pasākumiem Eiropas klubu vidū, kā arī veicinās vēlmi izmantot jauniešiem pieejamās Eiropas Savienības iespējas, tai skaitā arī ERASMUS+ programmu.

Konferences ietvaros lekciju par migrāciju un tās ietekmi uz politiku sniegs PROVIDUS pētniece migrācijas un integrācijas jomā, doktora grāda kandidāte migrācijas studijās Agnese Lāce; par Latvijas jaunatnes politiku dalībniekiem stāstīs Latvijas Universitātes Vadībzinību doktorants Eduards Gaušis; bijušais Eiropas kluba “Mazie eiropieši” prezidents un LKA Audiovizuālās un skatuves mākslas un producēšanas 3. kursa students Dominiks Jarmakovičs dalīsies zināšanās par līderību un to, kā to attīstīt Eiropas klubā; par programmu ERASMUS+ informēs Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras pārstāve Kintija Bulava. Konferences ietvaros tiks pārrunātas arī Eiropas klubu aktualitātes, informāciju par Eiropas klubiem Latvijā sniegs Klubs “Māja” pārstāve Inta Dimzule, savukārt par Eiropas klubu ārvalstu pieredzi stāstīs Polijas Eiropas klubu koordinatoru organizācijas “Šūmana fonds” pārstāve Maja Selana (Maja Selan). Pasākuma galvenais moderators būs Latvijas skolu Eiropas klubu koordinators un Klubs “Māja” biedrs Arvis Renckulbergs.

Latvijā projekts “Eiropas klubi skolās” tika uzsākts 2002. gada pavasarī, pārņemot piemēru no Portugāles, kur pirmie klubi tika izveidoti 1986. gadā. Eiropas klubi ir interešu grupas skolās, kuru galvenais mērķis ir veicināt sadarbību starp skolēniem un skolotājiem, sekmēt jauniešu zināšanas par Eiropas Savienību un Latvijas integrāciju tajā, kā arī veidot pasākumus, kas saistīti ar informācijas sniegšanu par Eiropas Savienību. Latvijā pašlaik aktīvi darbojas 22 Eiropas klubi un to nacionālais koordinators kopš 2010. gada ir biedrība “Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai”, kas ir jaunatnes organizācija. Tā ir arī pirmā jauniešu organizācija Latvijā, kuras pamatmērķis ir informēt jauniešus par iespējām Eiropas Savienībā, tās vērtībām un demokrātiju.