PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 25. jūnijs

Maiga, Milija

7997.jpeg
Foto: racorn / 123RF
Ceturtdien, 5.martā, izskatīts Ministru kabineta noteikumu projekts, kurā nosaukti 2015./2016. mācību gada valsts pārbaudes darbu norises laiki. 

Noteikumi nosaka norises laikus valsts pārbaudes darbiem 2015./2016.mācību gadā tiem izglītojamiem, kuriem atbilstoši valsts vispārējās izglītības standartiem, valsts profesionālās vidējās izglītības standartam un valsts arodizglītības standartam attiecīgajā mācību gadā ir jākārto noteiktie valsts pārbaudes darbi, kā arī tiem izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nav varējuši kārtot valsts pārbaudes darbus noteiktajos laikos, informē Valsts izglītības satura centrs sabiedrisko attiecību speciāliste Diāna Āboltiņa.

Noteikumi nosaka arī norises laiku eksāmeniem, kurus organizē pašvaldības izglītības speciālists, izglītības pārvaldes vai izglītības iestāde. Līdzīgi kā iepriekš, diagnosticējošo darbu norise pamatizglītībā paredzēta februārī un martā, svešvalodu centralizēto eksāmenu norise vispārējā vidējā izglītībā – martā, savukārt pārējo valsts pārbaudījumu norise 9. un 12.klašu skolēniem - maijā un jūnijā.

Lai apstiprinātu 2015./2016. mācību gada valsts pārbaudes darbu norises laikus, Ministru kabineta noteikumu projekts vēl tiks skatīts valdībā.